ННПМ пропонує проведення уроків за шкільною програмою для учнів 7-8 класів з ботаніки з використанням музейної експозиції та фондових матеріалів.


І СЕМЕСТР

УРОК 1 (вересень) Тема. Рослинний світ – складова частина природи.

 1. Історія виникнення і розвитку рослин на планеті, роль рослин в забезпеченні життя на Землі.

 2. Квіткові рослини – пануюча група рослин на планеті. 

 3. Роль рослин в практичній діяльності людини, охорона рослин. 

 4. Різноманітність рослинного світу. 

       
        УРОК 2 (жовтень-листопад)
Тема. Вегетативні органи квіткових рослин.

 1. Корінь: види, будова, типи кореневих систем, видозміни, роль кореня в забезпеченні мінеральним живленням рослин. 

 2. Стебло: будова, розвиток, видозміни.

 3. Листок: будова, функції, видозміни.


        УРОК 3 (листопад)
Тема. Генеративні органи рослин.

 1. Квітка: будова, типи квіток. 

 2. Суцвіття, типи суцвіть. 

 3. Запилення, запліднення; насінина, плід, їх будова, пристосування до поширення.


        УРОК 4 (грудень)
Тема. Водорості – найдавніші представники царства Рослини.

 1. Загальна характеристика; середовище існування, пристосувальні риси будови. 

 2. Різноманітність водоростей, значення в природі та житті людини. 

УРОК 5 (грудень) Тема. Вищі спорові рослини.

 1. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Мохоподібні. 

 2. Плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні; середовище існування, розмноження, значення у природі та житті людини.

ІІ СЕМЕСТР

УРОК 6 (січень) Тема. Голонасінні рослини.

 1. Загальна характеристика голонасінних, середовище існування, пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних.

 1. Різноманітність голонасінних рослин, значення в природі та у житті людини. 


УРОК № 7 (лютий-березень) Тема. Покритонасінні рослини.

 1. Загальна характеристика покритонасінних.

 2. Класифікація покритонасінних, характеристика класів і окремих родин. 

 3. Пристосування рослин до різних умов середовища. 

 4. Значення покритонасінних у природі в житті людини. 

 5. Охорона рослин. 


        УРОК № 8 (лютий-березень) Тема. У світі цілющих трав.

 1. Поділ лікарських рослин на групи за дією на організм.

 2. Правила заготівлі та зберігання лікарських рослин, приготування лікарських напоїв. 


        УРОК № 9 (квітень)         Тема. Гриби. Лишайники. Бактерії.

 1. Загальна характеристика, поширення, середовище існування.

 2. Значення у природі і житті людини. 


        УРОК № 10 (травень) Тема. Організм і середовище існування.

 1. Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин. Життєві форми.

 2. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах. Охорона природи.