Шановні колеги!

Навчально-науковий інститут «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка

Національний науково-природничий музей НАН України

Музей природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

запрошують Вас взяти участь у науковій конференції
«ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ»

яка відбудеться в рамках IV міжнародної науково-практичної конференції 27-30 жовтня 2015 р. м. КиївНапрямки роботи конференції:

1.Загальні питання музеології

Історія природничих музеїв і персоналій.
Фундаментальні і прикладні наукові дослідження в природничих музеях.
Музейні колекції: створення, типізація, паспортизація, облік, експонування.
Бази даних та сучасні методи організації музейної справи.
Експертиза музейних колекцій та оцінка їх вартості.
Природничі музеї як майданчик для формування наукового світогляду у відвідувачів.
Досвід співпраці з навчально-освітніми закладами.

2. Геологічний напрямок


Геологічні пам`ятки та геотуризм.
Камінь в мистецтві, архітектурі, археології.
Геологічні депозитарії.

3. Біологічний напрямок


Роль музеїв у вивченні та збереженні біорізноманіття.
Колекції як матеріал для вивчення біорізноманіття.
Роль колекцій у розробці основних біологічних концепцій.

 

Організаційний комітет (e-mail: museumnaturalhistory@gmail.com )

Вижва Сергій Андрійович – голова, д.г.н., проректор з наукової роботи КНУ ім. Тараса Шевченка
Ємельянов Ігор Георгійович – співголова, чл.- кор. НАН України, д.б.н., директор Національного науково-природничого музею НАН України
Лунячек Ростислав Едуардович – співголова, директор Музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Михайлов Володимир Альбертович – співголова, д.г.н., директор
Навчально-наукового інституту «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка

Нестеровський Віктор Антонович – заступник голови, д.г.н., директор Геологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка
Деревська Катерина Ігорівна – заступник голови, д.г.н., завідувач Геологічним музеєм ННПМ НАН України, м.Київ
Резніченко Л.А. – заступник голови , заступник директора з наукової роботи МП ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків
Червоненко О.В. – заступник голови, к.б.н., заступник директора з наукової та музейної роботи ННПМ НАН України, м. Київ

Боровська Н.Ю. – науковий співробітник, МП ХНУ імені В.Н. Каразіна, м. Харків
Гожик П.Ф. – академік НАНУ, д.г.-м.н., директор ІГН НАН України, м. Київ
Загороднюк І.В. – к.б.н., с.н.с. ННПМ НАН України, м. Київ
Загороднюк П.О. – к.г.-м.н., президент ВГО «Спілка геологів України», м. Київ
Пономаренко О.М. – чл.- кор. НАНУ, д.г.н., , директор ІГМР НАН України імені М.П. Семененка, м. Київ
Селецький Анжей – д.г.н., проф. Вроцлавського університету, Польща
Чорнобай Ю.М. – д.б.н. директор Державного природознавчого музею НАН України, м. Львів

Секретар

Волконська Людмила Олександрівна (геологічна секція) : (044)259-70-33, е-mail:nesterovski@univ.kiev.ua


Комісарова Марина Станіславівна (біологічна секція):
е-mail: komisarova@museumkiev.org

Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.

Формат роботи конференції передбачає роботу у двох секціях (геологічна та біологічна), усні (до 10 хв.) та стендові доповіді.
Планується видання збірника матеріалів до початку роботи конференції.

Вимоги до тез, умови реєстрації та відомості про екскурсії та поселення будуть повідомлені пізніше. 

В рамках наукової конференції планується проведення екскурсій: 

1. Геологічний музей ННПМ НАН України

2. Геологічний музей Київського національного університету ім.Тараса Шевченка

3. Музей коштовного і декоративного каміння в смт. Володарськ-Волинський

4. Екскурсія «Давній Київ»: Михайлівський собор, Печерська Лавра (Музей історичних коштовностей України), Софіївський собор, обсерваторіяE-mail: museumnaturalhistory@gmail.com

Сайт конференції: ISC_2015.html

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ / PRE-REGISTRATION FORM

Інформаційний лист для друку:

Українська версія