Ігор Георгійович Ємельянов  – автор і співавтор більш ніж 170 наукових праць, у тому числі 10 монографій.  Підготував 6 кандидатів наук, зараз під його керівництвом готуються 2 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Наукову роботу І.Г.Ємельянов поєднує з великою науково-організаційною діяльністю . З 1981 року очолює відділ популяційної екології Інституту зоології НАН України, упродовж 6-ти років (1987-1993) був заступником директора інституту, протягом 4-х років (1997-2000) –   членом Експертної   ради   з біологічних   наук   ВАК України. З 2004 р. – заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, входить до складу секції екології та захисту навколишнього середовища Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Національного комітету України з програми ЮНЕСКО „Людина та біосфера”, є членом редколегій багатьох журналів екологічного та біологічного спрямування. Бере участь у роботі 2-х спецрад по захисту докторських дисертацій.

Академік НАН України І.Г.Ємельянов нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року за цикл наукових праць «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища» (колективна праця). В 2017 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Контактні дані: e-mail: emeln@izan.kiev.ua