English version

3D Тур палеонтологічним музеєм

3D Тур


Схема експозиції Палеонтологічного музеюІсторія Палеонтологічного музею тісно пов’язана з ім’ям академіка І. Г. Підоплічка, яким у грудні 1935 р. була створена перша невелика палеонтологічна експозиція у Зоологічному музеї. Колекцію викопних матеріалів для неї почали збирати ще за часів заснування Академії наук України у 1919 р. Становленню українського національного палеонтологічного музею сприяли видатні вчені: академіки О. О. Борисяк, А. М. Криштофович, Ю. О. Орлов, член-кореспондент Є. В. Звірозомб-Зубовський, професори О. О. Браунер, М. М. Бурчак-Абрамович, К. К. Фльоров та інші.
Під час другої світової війни значна частина палеонтологічної колекції була розграбована та знищена. Але вже в перші повоєнні роки під керівництвом та при безпосередній участі академіка І. Г. Підоплічка було завершено важливий етап палеотеріологічних досліджень в Україні — обстеження та картування відомих місцезнаходжень викопної фауни. Надалі учні його школи з успіхом продовжили ці дослідження, зібравши численні оригінальні наукові матеріали, що склали основу експозиційної частини музею.
Сучасного вигляду Палеонтологічний музей набув у 1966-1969 рр. при розбудові комплексу Національного науково-природничого музею НАН України. Роботи проводились під загальним керівництвом академіка І. Г. Підоплічка. Він очолював Палеонтологічний музей до 1975 року, з 1976 по 2004 р. завідувачем музею був академік В. О. Топачевський. Значний внесок у створення палеонтологічної експозиції зробили доктори наук О. Л. Короткевич та Л. І. Рековець, кандидати наук В. І. Бібікова, Н. Г. Білан, А. С. Брюзгіна, Н. Л. Корнієць, Т. В. Крахмальна, В. А. Несін, М. Д. Поплавська, В. І. Свистун, Ю. О. Семенов, О. Ф. Скорик, В. І. Таращук та інші. Ландшафти минулого, зовнішній вигляд вимерлих тварин та рослин відображають твори: І. С. Їжакевича, Г. Н. Глікмана, Д. Л. Барановського, А. Л. Еккерта та інших видатних українських художників. Діорами музею створені художниками С. І. Гончаренком, Л. М. Казанським та М. І. Островським.

Діюча експозиція музею налічує понад 2000 оригінальних експонатів, більшість яких походить з території України. В ній наочно представлено історію розвитку рослинного та тваринного світу Землі, починаючи з появи життя до сучасності. Фондові колекції музею налічують близько 1 млн. екземплярів. Усього в музеї демонструється 106 експозиційних вітрин, 5 художніх діорам та дві будівлі з кісток мамонта.
Геологічна історія України склалася так, що далеко не всі періоди розвитку органічного світу однаково добре охарактеризовані палеонтологічними документами. Зокрема, у мезозойську еру практично вся її територія знаходилась на дні прадавнього океану Тетису. З цієї причини в музеї майже відсутні рештки динозаврів, які так часто цікавлять відвідувачів. Але в тому, що стосується кістяків палеозойських риб та неогенових ссавців, наша країна є однією з найбагатших в Європі, а деякі місцезнаходження решток давніх хребетних не мають собі рівних. Викопні матеріали з території України зберігаються у багатьох музеях Світу.
До унікальних і найбільш цінних у науковому відношенні експонатів Палеонтологічного музею належать, перш за все, кісткові рештки представників гіпаріонових фаун. Найбільш цікавими експонатами музею є скелети окремих особин неогенових та четвертинних ссавців, що добре збереглися, а саме: слона-динотерія, жирафи-херсонотерія, кита-цетатерія, первісного бика-тура, мамонта тощо. Експозицію музею прикрашають відбитки безхребетних тварин та рослин, мушлі, скам’янілі стовбури дерев, шматочки бурштину з похованими в них комахами. Серед найцікавіших експонатів слід також назвати будівлі (за гіпотезою академіка І. Г. Підоплічка — каркаси жител давніх людей), споруджені з кісток мамонта, знайдені на Черкащині (Межиріч) та на Чернігівщині (Мізин). Це — творіння кроманьйонців, які мешкали на території України в період від 15 до 20 тисяч років тому і залишили по собі багату матеріальну культуру. В реконструйованому вигляді обидві споруди неодноразово експонувались на виставках в Японії та Західній Європі.
Багаті палеонтологічні колекції постійно поповнюються, і не тільки за рахунок науково-пошукових робіт та розкопок, які проводять співробітники музею. Дуже значну роль у збагаченні експозиції та наукових колекцій відіграють повідомлення про знахідки цікавих викопних об'єктів, що надходять від громадян України, а також їхні подарунки.

Відвідання Палеонтологічного музею — це невеличка мандрівка в минуле, яка ознайомить Вас з розвитком життя на Землі, починаючи від самих його витоків до історичного часу. Ви побачите багато палеонтологічних документів — окремих кісток та кістяків вимерлих хребетних тварин, панцирів та черепашок різноманітних безхребетних, схожих на камінь решток найдавніших організмів, відбитків листя прадавніх рослин тощо.
Люди часто байдужо проходять повз скам'янілості, не помічаючи їх, у той час як останні можуть бути надзвичайно цінними для науки, прикрасити вітрини музеїв чи заповнити якусь із "білих плям" в наших уявленнях щодо складного шляху розвитку життя на Землі. Ми звертаємось до Вас з проханням — сповіщайте про цікаві палеонтологічні знахідки, а якщо це можливо, то збирайте їх і передавайте до музею.