Комар Марина Семенівна

Науковий ступінь – доктор геологічних наук

Наукове звання – старший науковий співробітник

Посада – завідуюча відділом «Палеонтологічний музей» ННПМ НАН України

Напрямки наукових досліджень: палінологія, четвертина геологія, палеогеографія, палеоекологія

Головна тематика наукових досліджень: історія розвитку рослинності плейстоцену та голоцену Центральної та Східної Європи; проблеми стратиграфії, палеогеографії, палеоекології, методичні питання палінологічного аналізу четвертинних відкладів різного генезису.

Біографічні відомості: народилася 30 липня 1960 року в м. Києві. В 1987 р. закінчила геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом "Гідрогеологія та інженерна геологія".

З 1985 по 2012 р.р. пройшла шлях від інженера до провідного наукового співробітника Інституту геологічних наук НАН України, де займалась проблемами флористичного і фітогеоценотичного обґрунтування стратиграфічних схем еоплейстоцену, неоплейстоцену та голоцену території України. Вона є одним з нечисленних спеціалістів, які займаються дослідженням субаеральних відкладів за допомогою палінологічного методу.

В січні 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратиграфія и палеогеографія раннього плейстоцену півдня України» за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія та стратиграфія.

У 2001 році отримала річну стипендію NATO Science Fellowship Program завдяки якій з травня 2001 до травня 2002 року займалась детальним вивченням пізньоплейстоценових субаеральних відкладів території Польщі палінологічним методом. Пізніше в 2004 році в рамах стипендії Kasy im.Jozefa Mianowskiego продовжила свої дослідження. Результатом цих досліджень є ряд публікацій в вітчизняних та міжнародних виданнях.

У 2007 році отримала наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю палеонтологія та стратиграфія.

У червні 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Стратиграфія та палеогеографія пізнього плейстоцену перигляціальної області Центральної та частини Східної Європи (за палінологічними даними)" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія та стратиграфія.

Марина Семенівна має 103 наукові праці, з яких 1 монографія.

З січня 2013 року займає посаду завідуючої відділом «Палеонтологічний музей» Національного науково-природничого музею НАН України.

Участь у міжнародних проектах:

• 1998-2001 дослідницький проект KBN 6 P04E 031 15 – "Paleogeografia i stratygrafia plejstocenu Wschodniego Podkarpacia miedzy Przemyslem i Kolomyja (w swietle badan reperowych profilow utworow glacjalnych i peryglacjalnych oraz stanowisk kultur paleolitycznych)" , виконавець. Керівник проекту – Проф. M. Lanczont.

• 2000-2002 Програма TRAKT Фундації Науки Польської "Przemiany srodowiska przyrodniczego dorzecza Mleczki Wschodniej (Wysoczyzna Kanczucka) w rejonie Cieszacina Wielkiego", виконавець. Керівник проекту – Проф. M. Lanczont.

• 2006-2009 – Міжнародний грант ANR «Mammouths» Museum National d'Histoire Naturelle (France), виконавець. Керівники проекту – Dr. Yu. Nuzhny, Dr. S. Pean

• 2007 Проректорський проект UMCS "Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdalenskiego w Wilczycach nad Opatowka (Wyzyna Sandomierska)" , виконавець. Керівник проекту – Проф.M. Lanczont.

• 2009-2013 - дослідницький проект MNiSW № 306 474138 "Korelacja podstawowych profili lessowych Ukrainy na podstawie dat luminescencyjnych", куратор з української сторони. Керівник проекту – Проф.S. Fedorowicz.

• 2010-2014 – міжнародний проект (PMN) (рішення MNiSW, № 691/N-UKRAINA/2010/0) pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian srodowiska zachodniej Ukrainy i poludniowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wplywu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)", виконавець. Керівник проекту – Проф.M. Lanczont.