Періодичні видання Національного науково-природничого музею

Національний науково-природничий музей видає чотири журнали з періодичністю раз на рік кожний:

«Вісник Національного науково-природничого музею» (з 2001 р., видано 15 томів)
«Збірник праць зоологічного музею» (з 1926 р., видано 47 томів)
«Праці Теріологічної школи» (з 1998 р., видано 15 томів)
«Праці Українського герпетологічного товариства» (з 2008 р., видано 5 номерів)

 

Вісник ННПМ обкладинка випуску 10GEO&BIO (Вісник Національного науково-природничого музею) (p-ISSN: 2617-6157, e-ISSN: 2617-6165, старий ISSN: 2219-7516) — видання, покликане поширювати серед наукової спільноти інформацію про актуальні дослідження у галузі зоології, ботаніки, палеонтології, геології, екології, еволюції, вивчення та охорони біорізноманіття, созології, музеології. Окрему увагу журнал приділяє опису й аналізу різноманіття об’єктів природи (зокрема, у царині Конвенції про біорізноманіття) та результатам дослідження колекцій, обговоренню підходів до вивчення ландшафтного і біотичного різноманіття та його збереження, розвитку фондових природничих колекцій та управління ними, дослідженням з історії та перспектив розвитку музеїв як наукових та просвітницьких центрів. Видання рецензоване, кожна стаття отримує два експертні висновки від фахівців у відповідній галузі.

докладніше про це видання >>>

 

 

Вісник ННПМ обкладинка випуску 10«Збірник праць зоологічного музею» (ISSN 0132-1102) — одне з найдавнших видань Академії наук України, яке спеціалізується на публікціях з результатами досліджень у різних галузях зоології — паразитології, малакології, ентомології, іхтіології, герпетології, орнітології, теріології тощо. На сторінках видання розглядаються також питання розвитку зоологічних колекцій та історії зоологічних досліджень у природничих музеях. З 2005 року (випуски 37-44) журнал має електронну версію, викладену у форматі pdf на сайті ННПМ. Видання рецензоване, кожна стаття отримує два експертні висновки від фахівців у відповідній галузі.

докладніше про це видання >>>

 

 

Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11«Праці Теріологічної школи» (ISSN 2312–2749) — видання Національного науково-природничого музею та Українського теріологічного товариства НАН України, започатковане 1998 року і присвячене актуальним питанням вивчення ссавців, їхніх популяцій та груповань, екології та мінливості, питань класифікації, охорони та раціонального використання. Всі випуски серії є, як правило, тематичними і видаються з періодичністю раз на 1–2 роки. Окрім статей, у кожному випуску є розділ коротких повідомлень за поточними темами теріологічних досліджень і розділ хронік та інформацій. Протягом 1998-2010 рр. «Праці» видавалися як серія тематичних видань (ISBN 966–02–0692–5), з випуску № 11 серія отримала статус періодичного видання з ISSN 2312–2749 та позначенням випусків як «Том». Бібліографію всіх випусків зі змістом та pdf усіх статей розміщено в розділі «бібліотека» на сайті Українського теріологічного товариства НАН України (www.terioshkola.org.ua).

докладніше про це видання >>>

 

 

Праці Українського герпетологічного товариства«Праці Українського герпетологічного товариства» (ISSN 2310-9742) — видання започатковане 2008 року для друку матеріалів з'їздів та конференцій товариства, а також для публікацій досліджень членів товариства. Журнал видається Українським герпетологічним товариством, з періодичністю раз на рік (видано 5 номерів). Журнал має електронну версію, викладену у форматі pdf на сайті ННПМ. Видання рецензоване, кожна стаття отримує два експертні висновки від фахівців у відповідній галузі.

докладніше про це видання >>>

 

повернутися на сторінку "видання ННПМ" >>>