english version  Природнича музеологія: матеріали музеологічних конференцій

Національний науково-природничий музей НАН України є постійним учасником конференцій циклу "Природнича музеологія", а останні чотири конференції (2012, 2013, 2015, 2019 роки) організовані силами ННПМ, частково у співпраці з іншими установами. Серія зареєстрована 2019 року в НАН України як регулярне друковане та електронне видання з такими реєстраційними номерами: p-ISBN 978-966-02-8997-0, e-ISBN 978-966-02-9025-9. Зміст видання вільно доступний за умовами ліцензії CC BY-NC.

Стислий огляд конференцій та видань цього циклу представлено в огляді:
Загороднюк, І. 2019. Конференції та видання циклу «Природнича музеологія». Природнича музеологія. Випуск 5. Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 319–320. ISBN 978-966-02-8998-4. pdf >>>

Google Schoolar профіль >>>

 

   

Природнича музеологія. Випуск 5

Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. За редакцією І. Загороднюка. Національний науково-природничий музей НАН України. Київ, 2019. 324 с.

ISBN 978-966-02-8999-4 (електронне видання)

Видання присвячено огляду сучасного стану, історії досліджень та перспектив розвитку природничих колекцій, а так само досліджень на основі вивчення колекцій, як морфологічного матеріалу, так і етикеткових даних і каталогів. В основі збірника — повідомлення учасників V Міжнародної конференції циклу «Природнича музеологія», що проходила в Києві 7–8.10.2019 і була присвячена 100-річчю заснування Зоологічного музею УАН в Києві.

завантажити випуск (pdf)  >>>

   

Природнича музеологія. Випуск 4 (1)

Природничі музеї та їх роль в освіті і науці. Матеріали Міжнародної наукової конференції (27-30 жовтня, 2015 р., Київ). Київ, 2015. Частина 1. 152 с.

Збірник охоплює широкий спектр сучасних проблем музейної справи у галузі природничих наук – історію природничих музеїв, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, музейні колекції (створення, типізація, експонування та експертиза). Розраховано на спеціалістів музейної справи, науковців природничих спеціальностей, гемологів, колекціонерів та студентів природничих факультетів.

завантажити зміст (pdf) >>>
завантажити випуск (pdf)  >>>

   

Природнича музеологія. Випуск 4 (2)

Природничі музеї: роль в освіті та науці. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. Національний науково-природничий музей НАН України; за ред. І. Загороднюка. Київ, 2015. Частина 2. 184 с.

ISBN 978-966-02-7728-1

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування природничих музеїв та їхніх колекцій, ролі музеїв у розвитку науки та поширенні природничих знань. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних і каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій, просвітницької діяльності музеїв, внеску відомих науковців у розвиток музеїв, історії природничих музеїв. В основі цього збірника праць — короткі повідомлення за матеріалами доповідей на біологічній секції IV Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їхня роль в освіті та науці» (27–30.10.2015, Київ).

завантажити зміст (pdf) >>>
завантажити випуск (pdf)  >>>

   

Природнича музеологія. Випуск 3

Практичні питання природничої музеології. Матеріали IIІ науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2013 р., Київ). Національний науково-природничий музей НАН України. Київ, 2013. 80 с.

ISBN 978-966-02-7001-5

У збірнику опубліковано матеріали, представлені на ІІІ науково-практичній конференції музейників-природничників, що відбулася за сприяння Національної академії наук України. Наведено відомості про збереження природничих фондів, принципів формування експозиції, та роль музеїв у формуванні екологічної свідомості суспільства та вихованні особистості.

докладніше про це видання >>>
завантажити випуск (pdf)  >>>

Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11
   

Природнича музеологія. Випуск 2

Сучасні аспекти природничої музеології. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (11-13 вересня 2012 р., Київ, Канів). Національний науково-природничий музей НАН України. Київ, 2012. 140 с.

ISBN 978-966-02-6532-5.

У збірнику опубліковано матеріали, представлені на II міжнародній
науково-практичній конференції музейників-природничників, що відбулася за сприяння Національної академії наук України та Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ІСОМ України). Наведено відомості про збереження природничих фондів, історію музейної справи та розвиток сучасного природничого музею та його роль у формуванні екологічної свідомості суспільства та вихованні особистості.

завантажити випуск (pdf)  >>>

   

Природнича музеологія. Випуск 1

Природнича музеологія:теорія та практика. Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-
Подільський, 17–18 вересня 2009 р. Державний природознавчий музей НАН України. Львів, Кам’янець-Подільський, 2009. 208 с.

ISBN 978-966-02-6532-5

У збірнику опубліковано матеріали, представлені на першій
Всеукраїнській науково-практичній конференції музейників-
природничників, що відбулася за сприяння та фінансової підтримки
Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв
(ІСОМ України). Наведено відомості про стан музеїв природничого
профілю і їх колекції та окреслено загальні проблеми розвитку
музейної справи природничого спрямування в Україні.

завантажити випуск (pdf) >>>

   

поновлено 08.11.2020

 

повернутися на сторінку видання ННПМ >>>