Видання Національного науково-природничого музею

На цій сторінці розміщено посилання на останні видання ННПМ (у порядку зворотної хронології)
Огляд всіх видань ННПМ вміщено на головній сторінці "Видання ННПМ" >>>

 


Природнича музеологія. Випуск 5: Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. За редакцією І. Загороднюка. Національна академія наук України; Національний науково-природничий музей, Київ, 2019. 324 с. Завантажити  >>>
ISBN 978-966-02-8999-4 (електронне видання)

Видання присвячено огляду сучасного стану, історії досліджень та перспектив розвитку природничих колекцій, а так само досліджень на основі вивчення колекцій, як морфологічного матеріалу, так і етикеткових даних і каталогів. В основі збірника — повідомлення учасників V Міжнародної конференції циклу «Природнича музеологія», що проходила в Києві 7–8.10.2019 і була присвячена 100-річчю заснування Зоологічного музею УАН в Києві.

   


 

Theriologia Ukrainica
(східноєвропейський теріологічний журнал)
2018. — Том 16. — 200 с.

p-ISSN 2616-7379 e-ISSN 2617-1120
http://doi.org/10.15407/pts2018.16

Том 16 наукових праць Українського теріологічного товариства є першим в серії наших видань під назвою Theriologia Ukrainica (підзаголовок — Східноєвропейський теріологічний журнал). Це перший том із присвоєнням всім його статтям індексів DOI та оформленням бібліографій за стандартом chicago. Том присвячено 25-річчю Угоди про охорону популяцій кажанів в Європі.

сторінка цього випуску >>>

Праці Теріологічної Школи. 2018. Том 116
   


 

GEO&BIO
(Вісник Національного науково-природничого музею)
Том 16, 2018. 168 с.

р-ISSN 2617-6157 е-ISSN 2617-6165
https://doi.org/10.15407/vnm.2018.16

сторінка випуску >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 16
   


 

Праці Теріологічної Школи
2017. — Том 15 (Теріологічні дослідження 2017). — 180 с.

p-ISSN 2312–2749 e-ISSN 2074-2274
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15

Том присвячено сучасним дослідженням ссавців зі складу фауни України, Білорусі та Польщі. Загалом у цьому випуску представлено 20 матеріалів, згрупованих у 6 розділів: "Фауна та угруповання" (5), "Екологія ссавців" (4), "Розповсюдження ссавців" (4), "Зоонози та чинники смертності" (4), "Маммологічні замітки" (2), "Історія досліджень" (3). Близько третини статей (7) підготовлені англійською мовою, 12 українською та 1 російською. Цей том є другим, який має затверджений ДАК'ом статус фахового видання.

сторінка цього випуску >>>

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15
   


 

Вісник Національного науково-природничого музею
Том 15, 2017. 160 с.

ISSN 2219-7516
https://doi.org/10.15407/vnm.2017.15

сторінка випуску >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 15
   


 

Праці Теріологічної Школи
2016. — Том 14 (Екологія та географія ссавців). — 180 с.

p-ISSN 2312–2749 e-ISSN 2074-2274
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14

Том присвячено дослідженням ссавців переважно фауни України. У випуску представлено 20 матеріалів, згрупованих у 6 розділів: «Фауна та систематика» (3), «Ссавці в колекціях» (3), «Дослідження видів» (4), «Моніторинг та екологія» (4), «Теріологічні нотатки» (2), «Хроніка та інформація» (4). Особливістю випуску є увага до екології та особливостей просторового розміщення ссавців, розділ про описи колекцій ссавців та дослідження видів. В розділі хронік вміщено нариси про відомих українських дослідників фауни та правила для авторів.

сторінка цього випуску >>>

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14
   


 

Вісник Національного науково-природничого музею
Том 14, 2016 — 148 с.

ISSN 2219-7516
https://doi.org/10.15407/vnm.2016.14
pdf всього випуску >>>

сторінка випуску >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 14
   


 

Праці Теріологічної Школи
2015. — Том 13 (Теріологічні дослідження). — 156 с.

p-ISSN 2312–2749 e-ISSN 2074-2274
http://doi.org/10.15407/ptt2015.13

Том 13 ПТШ присвячено дослідженням ссавців фауни України. Загалом у випуску представлено 20 матеріалів (+2 інформаційні повідомлення про поточне видання), згрупованих у 7 розділів: «Фауна» (3), Дослідження рідкісних видів» (4), «Динаміка видів» (3), «Екологія ссавців» (4), «Охорона фауни» (2), «Історія науки» (2), «Хроніка» (2), «Інформація» (2). Серед публікацій — огляд видань Українського теріологічного товариства та аналіз Праць Теріологічної школи.

сторінка цього випуску >>>

Праці Теріологічної Школи. — 2015. — Том 13
   


 

Вісник Національного науково-природничого музею
2015. Том 13. — 144 с.

ISSN 2219–7516

У томі 13 вміщено 14 статей, які представляють розділи: Геологія (3), Зоологія (1), Диверситологія (1), Екологія (4), Музеологія (2), Історія науки (2), Хроніка та інформація (1). Цей том (як і том 12) видано у новому форматі (190х270 мм) та з поновленим дизайном. Кожна стаття має дублікати резюме і підписів до рисунків і таблиць англійською мовою, всі статті мають по три резюме англійською, українською та російською мовами. Ілюстрації переважно кольорові. Всі статті представлено у вільному доступі у форматі pdf.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 16,6 мб >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 13
   


 

Природничі музеї: роль в освіті та науці
Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. — Київ, 2015. — Ч. 2. — 184 с.

ISBN 978-966-02-7728-1

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування природничих музеїв та їхніх колекцій, ролі музеїв у розвитку науки та поширенні природничих знань. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних і каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій, просвітницької діяльності музеїв, внеску відомих науковців у розвиток музеїв, історії природничих музеїв. В основі цього збірника праць — короткі повідомлення за матеріалами доповідей на біологічній секції IV Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їхня роль в освіті та науці» (27–30.10.2015, Київ).

Завантажити зміст >>>

Музеологія-3-біол.
   


 

Вісник Національного науково-природничого музею
2014. Том 12. — 136 с.

ISSN 2219–7516

У томі 12 вміщено 11 статей, які представляють розділи: Геологія (2), Еволюція (1), Диверситологія (2), Зоологія (3), Ботаніка (2), Хроніка, інформація (1). Цей том видано у новому форматі (190х270 мм) та з поновленим дизайном. Кожна стаття має дублікати резюме і підписів до рисунків і таблиць англійською мовою, всі статті мають по три резюме англійською, українською та російською мовами. Ілюстрації переважно кольорові. Всі статті представлено у вільному доступі у форматі pdf.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 4,5 мб >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 12
   


 

Праці Теріологічної Школи
2014. — Том 12 (Різноманіття ссавців). — 144 с.

ISSN 2312–2749

Випуск присвячено дослідженням видового різноманіття ссавців та аналізу складу фауни, питанням моніторингу теріофауни та статусу окремих високораритетних видів ссавців. Окремим розділом розглянуто питання історії теріологічних досліджень та хронік теріології, у тому числі й звіт про 19 теріошколу в Чорноморському біосферному заповіднику. Загалом у випуску представлено 19 матеріалів, згрупованих у 7 розділів: «Дослідження фауни» (4), «Моніторинг ссавців» (3), «Дослідження рідкісних видів» (3), «Теріологічні нотатки» (2), «Історія науки» (2), «Хроніка» (2), «Інформація» (2).

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 14,2 мб >>>

Праці Теріологічної Школи. — 2014. — Том 12
   


 

Зоологічні колекції та музеї 
збірник наукових праць / За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природничий музей НАН України. — Київ, 2014. — 156 с.

ISBN 978-966-02-7388-7

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування зоологічних колекцій зоологічних, природничих та краєзнавчих музеїв у всьому їхньому різноманітті — кабінети зоології, зоологічні музеї університетів та академічних установ, музеї природи заповідників, краєзнавчі музеї тощо. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних та каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій за сучасних умов, мінливості та діагностики видів за колекційними зразками, внеску відомих науковців у розвиток музеїв.

сторінка цього видання >>>
pdf всього випуску 7 mb >>>

Зоологічні колекції та музеї. — Київ, 2014
   


 

Праці Українського герпетологічного товариства
2014. — N 5. — 115 с.

ISSN 2310–9742

Видання ННПМ та Українського гертепологічного товариства присвячено дослідженням амфібій та плазунів. Поточний випускі включає 14 статей. Видання містить статті присвячені систематиці, екології, морфології, фізіології, еволюції та іншим теоретичним та практичним аспектам дослідження земноводних та плазунів, також розглядаються питання охорони цих тварин, методики та методології їх досліджень.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 15,8 мб >>>

Праці Українського герпетологічного товариства 2014 N 5
   

поновлено 04.10.2019