Видання Національного науково-природничого музею

На цій сторінці розміщено посилання на останні видання ННПМ (у порядку зворотної хронології)
Огляд всіх видань ННПМ вміщено на головній сторінці "Видання ННПМ" >>>

 


   

Праці Теріологічної Школи
2015. — Том 13 (Теріологічні дослідження). — 156 с.

ISSN 2312–2749

Том 13 ПТШ присвячено дослідженням ссавців фауни України. Загалом у випуску представлено 20 матеріалів (+2 інформаційні повідомлення про поточне видання), згрупованих у 7 розділів: «Фауна» (3), Дослідження рідкісних видів» (4), «Динаміка видів» (3), «Екологія ссавців» (4), «Охорона фауни» (2), «Історія науки» (2), «Хроніка» (2), «Інформація» (2). Серед публікацій — огляд видань Українського теріологічного товариства та аналіз Праць Теріологічної школи.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 15,0 мб >>>

Праці Теріологічної Школи. — 2015. — Том 13
   


   

Вісник Національного науково-природничого музею
2015. Том 13. — 144 с.

ISSN 2219–7516

У томі 13 вміщено 14 статей, які представляють розділи: Геологія (3), Зоологія (1), Диверситологія (1), Екологія (4), Музеологія (2), Історія науки (2), Хроніка та інформація (1). Цей том (як і том 12) видано у новому форматі (190х270 мм) та з поновленим дизайном. Кожна стаття має дублікати резюме і підписів до рисунків і таблиць англійською мовою, всі статті мають по три резюме англійською, українською та російською мовами. Ілюстрації переважно кольорові. Всі статті представлено у вільному доступі у форматі pdf.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 16,6 мб >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 13
   


   

Природничі музеї: роль в освіті та науці
Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. — Київ, 2015. — Ч. 2. — 184 с.

ISBN 978-966-02-7728-1

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування природничих музеїв та їхніх колекцій, ролі музеїв у розвитку науки та поширенні природничих знань. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних і каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій, просвітницької діяльності музеїв, внеску відомих науковців у розвиток музеїв, історії природничих музеїв. В основі цього збірника праць — короткі повідомлення за матеріалами доповідей на біологічній секції IV Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їхня роль в освіті та науці» (27–30.10.2015, Київ).

Завантажити зміст >>>

Музеологія-3-біол.
   


   

Вісник Національного науково-природничого музею
2014. Том 12. — 136 с.

ISSN 2219–7516

У томі 12 вміщено 11 статей, які представляють розділи: Геологія (2), Еволюція (1), Диверситологія (2), Зоологія (3), Ботаніка (2), Хроніка, інформація (1). Цей том видано у новому форматі (190х270 мм) та з поновленим дизайном. Кожна стаття має дублікати резюме і підписів до рисунків і таблиць англійською мовою, всі статті мають по три резюме англійською, українською та російською мовами. Ілюстрації переважно кольорові. Всі статті представлено у вільному доступі у форматі pdf.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 4,5 мб >>>

Вісник ННПМ, обкладинка тому 12
   


   

Праці Теріологічної Школи
2014. — Том 12 (Різноманіття ссавців). — 144 с.

ISSN 2312–2749

Випуск присвячено дослідженням видового різноманіття ссавців та аналізу складу фауни, питанням моніторингу теріофауни та статусу окремих високораритетних видів ссавців. Окремим розділом розглянуто питання історії теріологічних досліджень та хронік теріології, у тому числі й звіт про 19 теріошколу в Чорноморському біосферному заповіднику. Загалом у випуску представлено 19 матеріалів, згрупованих у 7 розділів: «Дослідження фауни» (4), «Моніторинг ссавців» (3), «Дослідження рідкісних видів» (3), «Теріологічні нотатки» (2), «Історія науки» (2), «Хроніка» (2), «Інформація» (2).

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 14,2 мб >>>

Праці Теріологічної Школи. — 2014. — Том 12
   


Зоологічні колекції та музеї 
збірник наукових праць / За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природничий музей НАН України. — Київ, 2014. — 156 с.

ISBN 978-966-02-7388-7

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування зоологічних колекцій зоологічних, природничих та краєзнавчих музеїв у всьому їхньому різноманітті — кабінети зоології, зоологічні музеї університетів та академічних установ, музеї природи заповідників, краєзнавчі музеї тощо. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних та каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій за сучасних умов, мінливості та діагностики видів за колекційними зразками, внеску відомих науковців у розвиток музеїв.

сторінка цього видання >>>
pdf всього випуску 7 mb >>>

Зоологічні колекції та музеї. — Київ, 2014
   


   

Праці Українського герпетологічного товариства
2014. — N 5. — 115 с.

ISSN 2310–9742

Видання ННПМ та Українського гертепологічного товариства присвячено дослідженням амфібій та плазунів. Поточний випускі включає 14 статей. Видання містить статті присвячені систематиці, екології, морфології, фізіології, еволюції та іншим теоретичним та практичним аспектам дослідження земноводних та плазунів, також розглядаються питання охорони цих тварин, методики та методології їх досліджень.

сторінка цього випуску >>>
pdf всього тому 15,8 мб >>>

Праці Українського герпетологічного товариства 2014 N 5
   


поновлено 17.07.2016