Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11Сторінка редактора: Ігор Загороднюк

• головний редактор Theriologia Ukrainica (до 2018 як Праці Теріошколи)
• науковий редактор GEO&BIO (до 2018 як Вісник ННПМ)

Ігор Загороднюк — старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею та заступник голови Українського теріологічного товариства НАН України, головний редактор наукового журналу Theriologia Ukrainica (колишня назва: «Праці Теріологічної школи») та науковий редактор журналу GEO&BIO (колишня назва: «Вісник ННПМ»). Освіта: біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра зоології, 1983 р.). Наукові ступені та звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ігор Загороднюк є ініціатором видання Theriologia Ukrainica, його упорядником та редактором з часу його започатковання у 1998 року. Окрім того, він є автором передмов та окремих статей у всіх випусках журналу та ведучим веб-сторінки цього видання на сайті Українського теріологічного товариства НАН України www.terioshkola.org.ua.

Вузький профіль наукової роботи науковця — вивчення криптичного різноманіття теріофауни та історичних змін фауни, вивчення закономірностей географічного поширення видів та явищ експансій та біологічних інвазій, аналіз структури угруповань, впорядкування контрольних списків фауни, вернакулярні назви ссавців, дослідження історії теріологічних досліджень в Україні.

Редакторський досвід здобуто у 1997–2004 роках при роботі науковим редактором журналів "Вісник зоології" у 1997–1998 рр. (томи 31–32) та "Науковий вісник Ужгородського національного університету" у 2004–2005 рр. (випуски 14–17), а також окремих випусків (з працями теріологічного спрямування) в журналах "Studia Chiropterologica" (2000, № 1), "Вісник Львівського університету" (2002, № 30), "Вісник Луганського університету" (2002, № 45), "Ученые записки Таврического университета" (2004, № 17) та ін.

Є членом редколегій кількох наукових видань, у тому числі журналів "Спелеология и Карстология", "Вісник Національного науково-природничого музею" та науковим редактором низки збірників наукових праць, у т. ч. "Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника" (1997), "Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції" (1999), "Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції" (1999), "Міграційний статус кажанів в Україні" (2001), "Фауна України: охоронні категорії" (2005), "Динаміка біорізноманіття" 2012 р., "Зоологічні колекції та музеї" (2014), "Природничі музеї: роль в освіті та науці" (2015) та "Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку" (2019). Останні два видання стали основою нової серії — "Природнича музеологія" (випуски 4 та 5).

Головним редактором Theriologia Ukrainica (Праці Теріологічної школи) є з 2012 року (томи 11–17), до того мав статус його наукового редактора (томи 1–10).

Одночасно є науковим редактором GEO&BIO (Вісника ННПМ), яким став при підготовці випусків № 11–17 (за 2013–2019 роки), з 2019 р. — науковий редактор статей біологічного профілю (розділи геологія і палеонтологія курує інший редактор).

Інформація в інтернет-мережі

 сторінка про дослідника на сайті Українського теріологічного товариства >
 сторінка про журнал Theriologia Ukrainica на Вікіпедії >
адреса для литування з редактором: mammalia@ukr.net
 профіль науковця в гугл-академії >

повернутися на сторінку Theriologia Ukrainica