English versionПро журнал

GEO & BIO - науковий рецензований журнал, що видає Національний природничий музей НАН України. У 2001–2008 роках журнал виходив під головною назвою «Вісник Національного природничого музею». з 2016 року видання має статус «фахового» (наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016). з 2018 року видання перереєстроване під поточною назвою «GEO&BIO».

Журнал має на меті представити та поширити результати досліджень серед наукових спільнот з актуальних питань зоології, ботаніки, палеонтології, геології, екології, еволюції, досліджень і збереження біорізноманіття, созології та природничої музеології. Особлива увага приділяється опису та аналізу різноманіття природних об’єктів, особливо в царині Конвенції про біологічне різноманіття, а також результатам досліджень колекцій, обговоренню підходів до вивчення та збереження ландшафтного та біотичного різноманіття, розвитку управління науковими колекціями, дослідження історії та перспектив розвитку природничих музеїв як наукових та освітніх центрів.

Доповіді, опитування, короткі повідомлення та повідомлення у розділі «Історія та хроніки», огляди приймаються для публікації.

В 2020 році видання пройшло переатестацію та входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» (категорія «Б») (додаток до наказу МОН 02.07.2020 № 886).

Основні теми журналу:

 • Біологічне різноманіття
 • Еволюція
 • Зоологія
 • Созологія
 • Ботаніка
 • Природнича музеологія
 • Геологія
 • Історія науки
 • Палеонтологія
 • Обговорення та огляди
 • Екологія
 • Інформація та хроніки


Загальна інформація про видання

Офіційна назва: GEO & BIO
Підзаголовок: Праці Національного природничого музею
Тип видання: академічний журнал
p-ISSN: 2617-6157
e-ISSN: 2617-6165
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23104-12944ПР видана 11 грудня 2017 року
Мова публікації: українська та англійська
Періодичність: 1-2 рази на рік
Засновник та видавець: Національний музей природознавства НАН України, Київ
Головний редактор: Марина Комар, д.б.н.

 

Інформація для авторів

Щоб подати статтю, надішліть, будь ласка, свій рукопис, розроблений відповідно до правил для авторів, які можна знайти на сторінці "Правила для авторів". Окрім того, будь-яка стаття, опублікована в останньому томі журналу, може бути використана як зразок.

Подання рукопису

Подання рукопису означає, що він не був опублікований раніше та наразі не розглядається для публікації в іншому журналі.

Рукопис разом із супровідним листом автор надсилає до редакції електронною поштою за адресою: geo.et.bio@gmail.com.

Після попереднього рогляду одним з наукових редакторів рукопис буде надісланий на рецензію як мінімум двом спеціалістам у відповідній галузі.

 

Журнал в інтернет-мережі

Адреса для кореспонденції:

geo.et.bio@gmail.com

Про журнал

Загороднюк І. Інформація про «Вісник Національного науково-природничого музею» // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матер. IV Міжнар. наук. конф. — Київ, 2015. — Ч. 2. — С. 180–181. pdf >>>