Вісник Національного науково-природничого музею, 2009, № 7, стор. 135-157

Дикий лісовий кіт, Felis silvestris Schreber, 1777 (Felidae, Carnivora, Mammalia), в Україні (поширення, структура популяції та нові знахідки) 1

Шевченко Л. С., Песков В. М.

Резюме:
Узагальнено літературні та оригінальні дані щодо поширення дикого лісового кота на території України. Нові знахідки цього виду у Вінницькій та Кіровоградській областях свідчать про розширення їхнього ареалу за межі історично відомого (Карпати, Придні- стров’я та дельти Дунаю) приблизно на 300 км на схід та північний схід. Внаслідок по- рівняльно-морфологічного дослідження колекційного матеріалу з Felis silvestris вста- новлено, що більша частина вибірки з території України (до 70 %) є гібридними особи- нами і лише 30 % складають «чисті» Felis silvestris. Для остаточного вирішення питан- ня про структуру української популяції необхідне долучення більш об’ємного матеріа- лу та новітніх методів дослідження, у тому числі й генетичні.

Ключові слова:
Felis silvestris, нові знахідки, здичавілі домашні коти, краніальні ознаки, гібридні форми, структура популяції, розширення ареалу, Україна..

summary ukr., summary eng, pdf

повернутися