Вісник Національного науково-природничого музею, 2012, № 10, стор. 5-30

Таксономія і номенклатура ссавців України

Загороднюк І. В. 1, Ємельянов І. Г. 2

Резюме:
Підведено підсумки таксономічних ревізій ссавців фауни України за останні два десятиліття.
Проаналізовано дані щодо всіх видів, відомих у природних і квазіприродних місцезнаходженнях
за останні три століття. Сформовано повний перелік таксонів за основними їхніми рангами: ряд,
родина, рід і вид. Для всіх таксонів наведено авторів і роки опису та українські реєстрові назви;
всі таксономічні переліки супроводжено коментарями щодо основних їх змін порівняно зі спи-
ском 1999 р., види проіндексовано за їхніми статусами (вимерлі, адвентивні, фантомні тощо).
Загалом у складі фауни України за сумою даних за останні три століття відомо 152 вид 87 родів
35 родин, вкл. 22 адвентивні види (7 доместикованих), 14 вимерлих в історичні часи та 5 фан-
томних. Базовий реконструйований перелік включає 127 види (без фантомних і адвентивних),
сучасний список містить 133 види (без фантомних і зниклих); індекс ротації фауни становить
14,2 % видів за три століття.

Ключові слова:
таксономія, номенклатура, ссавці, фауна України.

Адреса:
1 — Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
2 — Національний науково-природничий музей НАН України

summary ukr., summary ros., summary eng, pdf

повернутися