Збірники наукових праць Національного науково-природничого музею

Національний науково-природничий музей видає збірники наукових праць за матеріалами конференцій.
На цій сторінці наведено інформацію про видання останнього часу (після 2010 р.).
Матеріали конференцій циклу "Природнича музеологія" наведені окремою сторінкою >>>

(повернутися на сторінку видання ННПМ >>>)

 

Зоологічні колекції та музеї : Збірник наукових праць / За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природничий музей НАН України. — Київ, 2014. — 156 с. ISBN 978-966-02-7388-7

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування зоологічних колекцій зоологічних, природничих та краєзнавчих музеїв у всьому їхньому різноманітті — кабінети зоології, зоологічні музеї університетів та академічних установ, музеї природи заповідників, краєзнавчі музеї тощо. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних та каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій за сучасних умов, мінливості та діагностики видів за колекційними зразками, внеску відомих науковців у розвиток музеїв. В основі збірника — статті та короткі повідомлення за матеріалами доповідей на І та ІІ наукових конференціях «День зоологічного музею» 2012 та 2013 рр. Видання розраховано на фахівців у галузі дослідження, моніторингу й охорони біорізноманіття, зоологів, музеологів.

докладніше про це видання >>>

Вісник ННПМ обкладинка випуску 10
   

Сучасні проблеми геології : Збірка наукових праць, присвячена 155-річчю з дня народження академіка Павла Аполлоновича Тутковського. — Київ, 2013. — 393 c.
ISBN 978-966-02-6827-2

Завантажити видання >>>

Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11
   

Від мінералогії до геохімії : Збірка наукових праць, присвячена 130-річчю з дня народження академіка Олександра Євгеновича Ферсмана. — Київ, 2013. — 532 c.
ISBN 978-966-02-6867-8

Завантажити видання >>>

 

Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11