АСПІРАНТУРА

КОНФЕРЕНЦІЇ 

ОГОЛОШЕННЯ

Національний науково-природничий музей НАН України з 01 липня 2014 року оголошує прийом до аспірантури за державним замовленням за спеціальністю «04.00.01 – загальна та регіональна геологія»(з відривом від виробництва на конкурсних засадах).

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

1. Заяву на ім’я директора ННПМ НАН України з візою майбутнього наукового керівника про згоду здійснювати керівництво.

2. Особовий листок з обліку кадрів.

3. Список опублікованих наукових праць та винаходів та їх ксерокопії (за наявністю). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові реферати з обраної ними спеціальності. Реферати оцінюються науковим керівником.

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою 286-у.

5. Копію диплома про закінчену вищу освіту (починаючи з бакалавра) із зазначенням кваліфікації „спеціаліст” або „магістр”.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).

7. Дві фотографії (3х4)
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів здійснюється в Національному науково-природничому музеї НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15, каб.  216 (або 208).

Телефон для довідок: 235-63-54 — учений секретар.

Документи приймаються до  5 вересня 2014 р. щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 17.00 .

Зарахування до аспірантури -  1 листопада 2014 р.

Аспірантам денної форми навчання надається стипендія.
Іногородні забезпечуються місцем у гуртожитку.

 

Крім прийому в аспірантуру за державним замовленням можлива також підготовка:

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту;

- іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • загальнодержавних програм;

  • міжнародних договорів України;

  • договорів, укладених установою з юридичними та фізичними особами.