ПУБЛІКАЦІЇ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ


КНИЖКИ

BOOKS

Євген Писанець
Земноводні України
Посібник для визначення амфібій України та суміжних країн. Серія визначників "Природа України" (2007 р.)
Завантажити файл PDF
Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). - Київ: Видавництво Раєвського, 2007. - 192 с., 143 фотогр., 5 мал., 20 карт.
Також російською:
Евгений Писанец
Амфибии Украины
(Справочник-определитель земноводных Украины и сопредельных территорий) (2007 г.)
Загрузить файл PDF
Писанец Е. М. Амфибии Украины (справочник-определитель земноводных Украины и сопредельных территорий). - Киев: Зоологический музей ННПМ НАН Украины, 2007. - 312 с.


Писанец Е.М. Знакомьтесь: амфибии и рептилии
Научно-популярное издание (1990 г.)
Загрузить файл (PDF - 6.8 MByte)
Писанец Е.М. Знакомьтесь: амфибии и рептилии. - Киев: Наукова думка, 1990. - 128 с.

МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

MATERIALS of the UKRAINIAN HERPETOLOGICAL SOCIETY

ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА №5/2014
№ 5, 2014

Видання наведено у вигляді PDF файлів окремих статей та загального файлу тексту. Всі статті надані.
Збірку складають 14 статей. Загальний об'єм 115 сторінок.


МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Матеріали І Конференції УГТ (1983 K)

І Конф. УГТ, (10–12 жовтня 2005 р., Київ). Видання наведено у вигляді PDF файлу всієї збірки. Всі статті надані.
Збірку складають 49 статей. Загальний об'єм 200 сторінок.



КАТАЛОГИ КОЛЕКЦІЙ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ

COLLECTION CATALOGS of ZOOLOGICAL MUSEUM

Святослав Погребняк, Елеонора Сєдишева, Олексій Корнюшин
Двостулкові молюски (Mollusca: Bivalvia)
Каталог колекцій Зоологічного музею ННПМ НАН України
Завантажити файл PDF
Погребняк С.Г., Сєдишева Е.М., Корнюшин О.В. Двостулкові молюски (Mollusca: Bivalvia). - Київ: Зоологічний музей ННПМ НАН України, 2008. - 153 с. - (Каталог колекцій Зоологічного музею ННПМ НАН України).


Под редакцией Е.М. Писанца
КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выпуск 1. Monogenoidea, Trematoda, Cestoda, Nematoda, Hirudinea,Arachnida, Crustacea, Gastropoda, Insecta, Chondrichthyes, Actinopterygii, Amphibia, Reptilia, Mammalia
Завантажити файл PDF
КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ / Под редакцией Е.М. Писанца. - Киев: Зоологический музей ННПМ НАНУ, 2001. - 138 с.
ISBN 966-02-1519-3



Revised December, 2015