ННПМ пропонує проведення уроків за шкільною програмою для учнів 7-8 класів з зоології з використанням музейної експозиції та фондових матеріалів.


І СЕМЕСТР


УРОК № 1 (вересень)

Тема: Тваринний світ – складова частина природи.

 1. Класифікація тварин.

 1. Різноманітність тварин середовища існування, способи живлення, види руху, способи дихання, значення в екосистемах. Роль тварин в житті людини.


УРОК № 2 (жовтень)

Тема: Найпростіші


 1. Загальні ознаки підцарства. 

 2. Середовище існування найпростіших.

 3. Найпростіші – паразити людини та тварин. Засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими. 

 4. Значення найпростіших в екосистемах. Зразок крейди, мармуру, яшми, радіоляриту.

УРОК № 3 (жовтень)

Тема: Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні.

 1. Загальні ознаки організмів підцарства багатоклітинні. Тип губки представники, будова, спосіб життя, роль в екосистемах.

 2. Ускладнення організації кишковопорожнинних порівняно з найпростішими, пристосування кишковопорожнинних до умов існування, роль в екосистемах, значення для людини, необхідність заходів охорони. 

УРОК № 4 (жовтень-листопад)

Тема: Черви.

 1. Загальні ознаки плоских, круглих та кільчастих червів, ускладнення організації червів порівняно з кишковопорожнинними, різноманітність, особливості будови і процесів життєдіяльності вільноживучих червів, їх роль у екосистемах, житті людини та заходи по їх охороні. 

 2. Пристосування паразитичних червів до способу життя, життєві цикли найпоширеніших паразитичних червів, правила особистої гігієни як профілактика зараження паразитичними червами. 

УРОК № 5 (жовтень-листопад)

Тема: Членистоногі. Ракоподібні. Павукоподібні

 1. Загальні ознаки членистоногих, ракоподібних та павукоподібних; особливості їх організації, видова різноманітність. 

 2. Роль ракоподібних та павукоподібних в екосистемах, їх значення для людини. 

 3. Види, що зустрічаються в нашому регіоні. 

 4. Види, що потребують охорони, види, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками та збудниками захворювань.

УРОК № 6 (листопад)

Тема: Клас Комахи.

 1. Загальна характеристика класу, особливості організації.

 2. Особливості поведінки комах та типи їх розвитку. 

 3. Видова різноманітність комах. 

 4. Заходи боротьби з комахами, що завдають шкоди людині. 

 5. Роль комах в екосистемах та їх значення для людини. 

        УРОК № 7 (листопад-грудень)

Тема: Молюски

 1. Загальні ознаки типу Молюски, середовище існування, особливості процесів життєдіяльності та рух молюсків.

 2. Різноманітність молюсків.

 1. Значення молюсків в екосистемах і в житті людини. 

УРОК № 8 (грудень-січень)

Тема: Риби

 1. Загальні ознаки типу Хордові, загальні ознаки класів Хрящових та Кісткових риб, середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності риб. 

 2. Ознаки пристосування риб до способу життя. 

 3. Розмноження і розвиток риб. 

 4. Видова різноманітність риб. 

 5. Значення збереження видової різноманітності риб, необхідність регулювання їхньої чисельності, значення риб у природі і житті людини, охорона водойм, збереження рідкісних видів риб. ІІ СЕМЕСТР

УРОК № 9 (лютий)

Тема.
Клас Земноводні.

 1. Загальна характеристика класу: спосіб життя, особливості зовнішньої і внутрішньої будови, процеси життєдіяльності. 

 2. Сезонні явища в житті земноводних.

 3. Різноманітність земноводних.

 4. Значення земноводних в природі і житті людини. Охорона земноводних.


УРОК № 10 (лютий)

Тема. Клас Плазуни.

 1. Особливості зовнішньої будови.

 2. Особливості внутрішньої будови плазунів.

 3. Розмноження і розвиток плазунів.

 4. Середовище існування, сезонні явища у житті плазунів.

 5. Різноманітність плазунів.

 6. Значення плазунів та їх охорона. 

        УРОК № 11 (березень-квітень)

Тема. Клас Птахи.

 1. Походження, особливості зовнішньої будови.

 2. Особливості внутрішньої будови птахів.

 3. Розмноження і розвиток, сезонні явища у житті птахів, вивчення перельотів птахів

 4. Різноманітність птахів

 5. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів.

        УРОК № 12 (квітень-травень)

        Тема. Клас Ссавці.

 1. Середовище існування, зовнішня будова ссавців.

 2. Внутрішня будова ссавців, процеси життєдіяльності.

 3. Розмноження і розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців.

 4. Різноманітність ссавців.