Загальні геологічні процеси

У залі «Загальні геологічні процеси» систематизовано інформацію та експонати про внутрішні та зовнішні процеси, які формують вигляд Землі та будову літосфери. До ендогенних (внутрішніх) відносяться ті, що зобов'язані внутрішнім та, ймовірно, космічним джерелам енергії: тектонічні рухи (переміщення континентальних плит, розломи, складко- та гороутворення), землетруси, магматизм, вулканізм та метаморфізм (перетворення) гірських порід. Екзогенні (зовнішні) процеси, безперервно руйнують сушу, змінюють її рельєф та призводять в результаті до нового осадконакопичення, зумовленого діяльністю атмосфери, річок, озер, морів, підземних вод, вітрів, льоду та організмів. В залі демонструються також залізо-марганцеві конкреції з дна Атлантичного океану тавелика глиба мантійної речовини (перидотит) піднята з глибини 5700 м.Зал «Морські геологічні дослідження» тісно пов'язаний з попереднім залом. У ньому представлені сучасні фактичні матеріали з геології, речового складу та корисних копалин дна Азовського та Чорного морів, а також Атлантичного океану. Вони були здобуті в ряді морських експедицій співробіт-никами Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України та Інституту геологічних наук НАН України. Тут демонструються фосфоритові конкреції з дна Атлантичного океану. Прикрасою залу є унікальний експонат – «метановий курильщик».В експозиціях представлені також макети та карти, які пояснюють будову дна морів Світового океану.