Збірники праць конференцій з циклу "Природнича музеологія"

Національний науково-природничий музей НАН України є постійним учасником конференцій циклу "Природнича музеологія", а останні три конференції (2012, 2013, 2015, 2019 роки) організовані силами ННПМ у співпраці з іншими установами.

Стислий огляд конференцій та видань цього циклу представлено в огляді:

Загороднюк, І. 2019. Конференції та видання циклу «Природнича музеологія». Природнича музеологія. Випуск 5 (Матеріали V Міжнародної наукової конференції). Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 319–320. ISBN 978-966-02-8998-4. pdf >>>

 

Природнича музеологія. Випуск 5: Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. За редакцією І. Загороднюка. Національна академія наук України; Національний науково-природничий музей, Київ, 2019. 324 с. Завантажити  >>>
ISBN 978-966-02-8999-4 (електронне видання)

Видання присвячено огляду сучасного стану, історії досліджень та перспектив розвитку природничих колекцій, а так само досліджень на основі вивчення колекцій, як морфологічного матеріалу, так і етикеткових даних і каталогів. В основі збірника — повідомлення учасників V Міжнародної конференції циклу «Природнича музеологія», що проходила в Києві 7–8.10.2019 і була присвячена 100-річчю заснування Зоологічного музею УАН в Києві.

   

Природничі музеї та їх роль в освіті і науці : Матеріали Міжнародної наукової конференції (27-30 жовтня, 2015 р., Київ). – Київ, 2015. — Ч. 1.– 152 с.

Збірник охоплює широкий спектр сучасних проблем музейної справи у галузі природничих наук – історію природничих музеїв, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, музейні колекції (створення, типізація, експонування та експертиза).

Завантажити зміст >>>

   

Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. — Київ, 2015. — Ч. 2. — 184 с.

ISBN 978-966-02-7728-1

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування природничих музеїв та їхніх колекцій, ролі музеїв у розвитку науки та поширенні природничих знань. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних і каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій, просвітницької діяльності музеїв, внеску відомих науковців у розвиток музеїв, історії природничих музеїв. В основі цього збірника праць — короткі повідомлення за матеріалами доповідей на біологічній секції IV Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їхня роль в освіті та науці» (27–30.10.2015, Київ).

Завантажити зміст >>>

   

Практичні питання природничої музеології: Матеріали IIІ науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2013 р., Київ). — Київ, 2013. — 80 с.

ISBN 978-966-02-7001-5

У збірнику опубліковано матеріали, представлені на ІІІ науково-практичній конференції музейників-природничників, що відбулася за сприяння Національної академії наук України. Наведено відомості про збереження природничих фондів, принципів формування експозиції, та роль музеїв у формуванні екологічної свідомості суспільства та вихованні особистості.

докладніше про це видання >>>

Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11
   

Сучасні аспекти природничої музеології : Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів). — Київ, 2012. — 140 с.

ISBN 978-966-02-6532-5.

Завантажити видання >>>

поновлено 02.10.2019

 

повернутися на сторінку видання ННПМ >>>