Деревська Катерина Ігоревна

https://orcid.org/0000-0003-4796-4715

Науковий ступінь – доктор геологічних наук
Наукове звання – професор
Посада – завідуюча відділом «Геологічний музей» ННПМ НАН України
Напрямки наукових досліджень: металогенія, літологія, термобарогеохімія
Головна тематика наукових досліджень: літолого-стадіальний аналіз, петрографія осадових та вулканогенних порід, фізико-хімічні умови  рудоутворення, перспективні прояви благороднометалічної мінералізації в неопротерозойських трапах Волині.
Біографічні відомості: народилася 25 липня 1961 року в м. Києві. В 1983 р. закінчила геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом "Геологічна зйомка, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин".
З 1982 по 1986 р. працювала геологом в геолого-розвідувальній експедиції N 47 КП"Кіровгеологія", з 1986 по 1996 р.р. пройшла шлях від інженера до старшого наукового співробітника у Відділені металогенії  Інституту геохімії і фізики мінералів НАН України (зараз ІГМР НАН України).

У грудні 1992 р. захистила дисертацію за темою: ”Мінеральний склад та умови утворення зруденіння барит-флюорит-поліметалічної рудної формації Подільської зони розломів”.
З березня 1996р. до листопада 2009 р. працювала в Інституті геологічних наук НАН України, де досліджувала металогенію осадових басейнів і термобарогеохімічними умовами утворення рудоносних формацій західної окраїни СЄП.
У 2000 році отримала наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю літологія.
У березні 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Палеогеотермальний режим літогенезу та гіпогенного рудоутворення в межах Балтійсько-Дністровської перикратонної зони прогинів в рифеї-фанерозої” за спеціальністю 04.00.21 – літологія.
З листопада 2009 року займає посаду завідуючої відділом «Геологічний музей» Національного науково-природничого музею НАН України.
Катерина Ігорівна має біля 200 наукових праць, з яких 3 монографії.
Публікації

Науковці