English version

3D Тур ботанічним музеєм

3D Тур

Ботанічний музей

 

 

 


Схема експозиції Ботанічного музею


1. Діорама "Крим"
2. Діорама "Грабова діброва"
3. Діорама "Українські Карпати"
4. Діорама "Степ"
5. Діорама "Мангри"

6. Діорама "Африканська савана'
7. Діорама "Заповідник Бадхиз"
8. Діорама "Тундра "
9. Карта рослинності України
10. Експозиція "Ботанічна наука в Україні"


Ботанічний музей, що входить до складу  науково-експозиційного комплексу  Національного  науково-природничого музею  НАН України  вважається одним з найкращих  ботанічних музеїв світу і є національним надбанням  нашої країни.  В п"яти великих залах музею  на загальній площі 1400 кв.м. у 109 вітринах, 10  біогрупах, 8 великоформатних об"ємних діорамах та на 20 щитах і 100  фризах розміщені експозиції: "Ботанічна наука на Україні", "Основні  групи рослинного світу", "Клітинна будова та морфологія квіткових  рослин", "Система та еволюція квіткових рослин", "Рослини в житті  людини", "Охорона природи", "Рослинний світ України", "Рослинний світ  Євразії", "Рослинний світ Земної кулі". В музеї експонується 4000 натурних ботанічних експонатів,  550 фотографій, 1000 кольорових  схем, малюнків, карт ареалів, понад 300  розгорнутих текстових характеристик з відомостями про природні зони,  флористичні царства і регіони, рослинні угруповання та описами  особливостей окремих особливо цікавих, цінних для науки або практики  видів рослин світової флори.
Існуючі фітобіологічні експозиції у своїй сукупності дають відвідувачам яскраву і науково достовірну картину величезного біологічного  різноманіття світу рослин та значний об"єм цікавої інформації про його  особливості, закономірності будови, зонально-регіонального розподілу,  ценотичної структури, екології тощо. В основі всіх елементів  експозиції (вітрин, біогруп, композиційних груп, великооб"ємних  діорам) покладений принцип самого широкого показу об"ємної  фітонатурної експонатури, яку співробітники виготовляють методом  об"ємного сушіння фітобіонтів із збереженням просторової форми і  морфологічних параметрів конкретних видів рослин. У практиці будівництва природознавчих музеїв світу такий метод, саме масово переважаючий у експозиції, застосовано вперше.
Експозиції Ботанічного музею створені на флористично-фітоценотичній основі за зонально-регіональним принципом, який найяскравіше характеризує багатюще різноманіття рослинного світу Землі: усіх її регіонів, різних природних зон та флористичних областей. Він має явну перевагу порівняно з багатьма іншими принципами побудови експозицій ботанічних музеїв, наприклад, суто систематичним, еволюційним, морфологічним, прагматичним, екологічним, які демонструють лише певні групи тих чи інших рослин і не дають цілісної картини їх природних комплексних взаємозв’язків.
Особливою окрасою Ботанічного музею є чудові панорамно-об’ємні діорами, в яких відображені ландшафтні картини рослинності Великоземельської тундри в приполярному Уралі; оригінальна самобутня краса світу Бадхизького заповідника  (Туркменістан); загальний вигляд африканської савани в період засухи; узбережжя тропічного острова у Тихому океані з кокосовими пальмами та мангровими заростями, неозорі степи  півдня України, високогір”я Карпат та   екзотика Південного берегу Криму.