Наукова діяльність

Основні напрямки діяльності ННПМ

Головним завданням Музею є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямами природничих наук з метою одержання нових наукових знань; створення, збереження та поповнення фондових та експозиційних природничих колекцій; проведення науково-освітньої, культурно-просвітницької роботи; сприяння науковому прогресу та популяризація наукових знань у суспільстві.

Постановою Президії НАН України від 05.03.2008 р. № 68 визначено, що основними напрямами діяльності Науково-природничого музею НАН України в галузі наукових досліджень є:

  1. Розроблення наукових основ природничої музеології, створення,  збагачення та збереження фондових колекцій та експозицій.

  2. Вивчення сучасного стану і поширення представників флори й фауни, флористичних і фауністичних комплексів України та інших регіонів.

  3. Проведення досліджень з питань екології та еволюції організмів і біостратиграфії, історії флори та фауни.

  4. Аналіз сучасного стану та збереження природних геологічних пам’яток України, зокрема мінералогічні дослідження коштовних та напівкоштовних зразків.

  5. Проведення науково-освітньої, популяризаторської та культурно-просвітницької роботи з природничої тематики.

Для вирішення цих задач колектив музею працює постійно, концентруючи свою головну увагу на поточних планових наукових темах, які мають на меті практичну реалізацію зазначених «Основних напрямків діяльності ННПМ». Поточні планові теми анонсовано окремою сторінкою >>>

Одним з головних надбань музею є науково-фондові колекції, в яких зберігаються унікальні геологічні та біологічні зразки, у тому числі й монографічні колекції, колекція метеоритів, морфологічний, довідковий та науковий гербарії флори України та типові матеріали. Колекції ННПМ постійно поповнюються за рахунок експедицій та мають статус Національного надбання, тобто мають визначне загальнодержавне значення.

Хоча витвори мистецтва не є типовими для профілю музею, але вони відносяться до основного фонду і експонуватися в якості пам'яток мистецтва відповідних історичних періодів, виступаючи в експозиції музею з різними функціями. Картини відомих художників — Г. Н. Глікмана, І. С. Їжакевича, Д. Л. Барановського, Ф. Г. Кричевського та ін., представлені в ННПМ НАН України, є виключно цінним музейним матеріалом. Центральне місце в музеї займає комплекс діорам —- ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 30.

У фондосховищах ННПМ НАН України зберігається близько 2,5 млн. колекційних одиниць, які потребують систематичної наукової обробки, інвентаризації та каталогізації. Більша частина фондових колекцій ННПМ НАН України відноситься до цінних та дуже цінних наукових об’єктів. Особлива увага приділяється збереженню типологічних колекцій —- типових екземплярів таксонів різного систематичного рангу.