Магматизм

 Глибоко в надрах Землі силікатна речовина знаходиться у вигляді розплаву. По глибинних розломах вогняно-рідка магма піднімається до поверхні. Застигла в земних надрах магма створює інтрузивні, а магма, що вилилася на поверхню, ефузивні гірські породи. Інтрузивні породи мають кристалічну структуру; ефузивні застигають у вигляді вулканічного скла або дрібнозернистої маси. В залежності від вмісту двоокису кремнію магматичні породи поділяють на кислі (кремнезему більше 65%), середні (кремнезему 55-65%), основні (45-55% кремнезему) та ультраосновні (менш ніж 45% кремнезему). З процесами магматизму пов’язане виникнення ендогенних родовищ корисних копалин (кольорові, рідкісні, рідкісноземельні, дорогоцінні метали, самоцвітне каміння та інші).