Метаморфізм

 Метаморфізм – це зміна структури, мінерального та хімічного складу гірських порід  під  впливом температури, тиску, гарячих активних розчинів та інших агентів. Встановлено, що в земній  корі при заглибленні  на кожні 100 м  температура  піднімається в середньому на 30 С. Ця величина має назву геотермічного градієнту. На платформах  геотермічній градієнт нижчий, а в гірських місцевостях та геосинклінальних областях вищий. Ця залежність відображена на геотермічному профілі  Український  щит – Карпати. В результаті метаморфізму глина перетворюється на сланець, вапняк на мармур, пісок на кварцит, граніт на гнейс. Багато корисних копалин мають метаморфогенне походження (наприклад, залізні руди Кривого Рогу). Фотографії тонких пластинок під мікроскопом дають уявлення про їх типові структури.