Походження та будова Сонячної системи

Наша Земля, являється планетою Сонячної системи. З часу її утворення до наших днів пройшло 4,6 млрд. років. Існує декілька космогенічних гіпотез, які пояснюють її походження. Згідно з класичною гіпотезою Канта-Лапласа Земля та інші планети Сонячної системи утворилися з первинної газової туманності, яка внаслідок обертальних рухів сплющилася та розпалася на окремі частини, з яких потім утворилися планети.
На стенді ”Походження та будова Сонячної системи” наведені дані про розміри усіх планет Сонячної системи, дані про Галактику та відому частину Космосу. Тут також експонуються  метеорити – кам’яні тіла різних розмірів, які потрапляють в зону земного тяжіння, пролітають через атмосферу та не встигнувши згоріти, падають на Землю. Щороку в зону земного тяжіння потрапляють майже 1000 метеоритів загальною масою 104 т. Однак земної поверхні досягає незначна їх частина; щорічно  знаходять  лише чотири – п’ять метеоритів. За складом метеорити поділяються на кам’яні, залізні, та залізокам’яні. На території  України зареєстровано 37 знахідок метеоритів, переважно кам’яних. На стенді знаходиться  частина зразків метеоритного дощу, який випав біля с. Кримка Миколаївської області 12 лютого 1947 р.  В цій  вітрині експонуються залишки величезного Сіхоте-Алінського залізного метеориту (боліду),  а на мікродіорамі зображено його падіння.
Земля,  як величезний магніт охоплена магнітним полем. Крім того, її огортає газова оболонка – атмосфера, яка складена тропосферою, стратосферою та іоносферою. Їх межі знаходяться відповідно на висоті 18, 40, 80, 1000 км.