Генезіс мінералів

У вітринах №32-41 експонуються мінерали за їх генезисом – сукупністю процесів у земній корі, внаслідок яких вони утворились. Кожному генетичному процесу відповідають характерні мінеральні асоціації: це мінерали магматичні, пегматитові, пневматолітові та гідротермальні, екзогенні і метаморфічні. Ці процеси мінералоутворення подано пояснювальними текстами і графічним матеріалом.
Звертають на себе увагу чудові друзи гірського кришталю з швейцарських Альп, великі чітко окристалізовані зразки топаза із пустот пегматитів України. З пегматитами пов’язані родовища самоцвітів, рідких елементів, слюд, великих кристалів кварцу для п’єзоелектрики, керамічної сировини тощо, тому пегматитові жили називають „природними мінералогічними музеями”.