Контрольні списки флори і фауни

Чеклісти, або контрольні списки біоти, є важливим довідковим джерелом інформації при впровадженні в життя кожної з можливих програм моніторингу, охорони або раціонального використання флори або фауни, як в цілому, так і окремих систематичних груп. Ідея їх створення відповідає положенням Конвенції про біологічне різноманіття (КБР), а надто її ключової програми, що має назву Глобальна таксономічна ініціатива (ГТІ).

Переліки родин, родів і видів кожної систематичної групи рослин або тварин, вивірені та узгоджені з іншими чеклістами, є відправною точкою будь-якого обліку й аналізу флори або фауни.

Особливо важливими є не "голі" переліки таксонів, складені тільки з назв, а переліки із зазначенням статусів тих чи інших видів (раритетність, інвазивність, міграційна активність, належність до списків спеціальної уваги, промислові види, шкідники тощо). Такі переліки готують як для великих груп (напр. чужорідні види тварин у фауні України), так і відносно невеликих (порядку ряду або родини) груп окремих природних регіонів (напр. амфібій Карпат). Не менш важливою задачею переліків є й усталення української природничої номенклатури. Ця сторінка буде надалі наповнюватися подібними переліками видів.

 

Назва переліку

бібліографія

pdf

     

Фауна Карпатського біосферного заповідника (1997)

Загороднюк І. В., Зерова М. Д., Чумак В. О. та ін. 1997. Контрольний список фауни. Я. І. Мовчан (ред.). Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Інтерекоцентр, Київ, 650–711. ISBN 966-95081-1-8.

pdf >>>
0,4 мб

     
Риби України (2003) Щербуха, А. Я. 2003. Українська номенклатура іхтіофауни України : монография. Зоомузей ННПМ НАН України, Київ, 1–48. (без ISBN) pdf >>>
14,9 мб
     

Наземні хребетні України (2004)

Загороднюк, І. 2004. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник). Видавництво Ліра, Ужгород, 1–48. ISBN 966-8266-09-9

pdf >>>
0,6 мб

     

Земноводні України (2007)

Писанець, Є. 2007. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). Видавництво Раєвського, Київ, 1–192. 
ISBN 966-7016-41-2.

pdf >>>
24,6 мб

     

Риби України (2008)

Мовчан, Ю. В. 2009. Риби України (таксономія, номенклатура, зауваження). Збірник праць Зоологічного музею, 40: 47–86.

pdf >>>
1,0 мб
     

Тварини України з охоронним статусом (2010)

Годлевська, О., І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева. 2010. Фауна України: охоронні категорії. Довідник. Київ, 1–80. ISBN 978-966-7830-13-5.

pdf >>>
1,2 мб

     

Ссавці України (дика фауна) (2012)

Загороднюк, І. В., І. Г. Ємельянов. 2012. Таксономія і номенклатура ссавців України. Вісник Національного науково-природничого музею, 10: 5–30.
online-версія переліку >>>

pdf >>>
1,6 мб

     
Риби України (2012) Куцоконь Ю., Квач Ю. 2012. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку. Біологічні студії, 6 (2): 199–220. pdf >>>
0,8мб
     

Надродові групи птахів світу (2016)

Фесенко, Г. В. 2016. Вітчизняна номенклатура надродового рівня птахів світу. Вісник Національного науково-природничого музею, 14: 73–85.

pdf >>>
0,17 мб

     
Ссавці Карпат (2016) Barkasi, Z., Zagorodniuk, I. 2016. The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians. Proceedings of the State Natural History Museum. Lviv. Vol. 32: 137–154. pdf >>>
1,22 мб
     

поновлено 18/10/2019
повернутися на сторінку каталоги біоти та колекцій ННПМ >>>