Науковці що працювали в музеї

Відділ геології

ПАТАЛАХА ГАЛИНА БОРИСІВНА ,
доктор геолого-мінералогічний наук за спеціальності «Геологія, пошуки та розвідка рудних та нерудни х корисних копалин»

КУРИЛО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ,
кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент (спеціальність – геологія родовищ металевих і неметалевих корисних копалин)

МАЦУЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ,
кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник по специальности «Общая и региональная геология»

Відділ палеонтології

 

РЕКОВЕЦЬ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
Доктор біологічних наук, професор.
Головний наук. співробітник

ЛОГВІНЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Кандидат біологічних наук
Старший науковий співробітник

НЕСІН ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ
Кандидат біологічних наук
Старший науковий співробітник

СИНИЦЯ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Молодший науковий співробітник


Відділ зоології

 

ЧИКОЛОВЕЦЬ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
Молодший науковий співробітник

СТОРІНКА ПАМ'ЯТІ КОЛЕГ  
СПІВРОБІТНИКИ МУЗЕЮ