ЧЕРВИ

Експозиція, присвячена червам, нагадує нам про необхідність особистої гігієни, бо більша частина експонатів – це паразитичні плоскі та круглі черви. Насправді черви досить різноманітні за внутрішньою будовою, способом життя та розмноженням. У природі існує дуже багато видів, що живуть у холодних і теплих морях, на суходолі в ґрунті, паразитують як на рослинах, так і у тваринах та людині.

Плоскі черви (Plathelmintes)

Значна частина видів плоских червив – паразити, які мають складні життєві цикли, проходять кілька перетворень, потрапляючи до того чи іншого хазяїна, доки нарешті опиняються в організмі, де стають дорослими червами. Найбільш спеціалізовані паразитичні плоскі черви належать до цестод (Cestoda). Їхнє тіло складається з окремих ланок, як ланцюг. Всередині кожної ланки є добре розвинена статева система, але травна система повністю відсутня, черв може всмоктувати поживні речовини всією поверхнею тіла. Найвідоміші з цестод – свинячий та бичачий солітер – два види ціп’яків, які в дорослому стані живуть тільки в тонких кишках людей. Людина може заразитися ними через погано оброблене м’ясо свиней або великої рогатої худоби. Через бродячих собак людина може заразитись іншим дуже небезпечним ціп’яком – ехінококом, чиї яйця потрапляють зсередини організму собаки на хутро. У цьому випадку людина виступає проміжним хазяїном паразита, в тілі якого паразит розбудовує небезпечні для здоров’я пухлини. Деякі інші види плоских червів – планарії – живуть вільно в прісних водах та в морях, бувають великих розмірів та дуже яскраво забарвлені.

Круглі черви (Nemathelmintes)

Серед круглих червів багато як паразитів, так і вільних форм. Чимало видів дрібних черв’ячків-нематод живе в ґрунті, як на городі чи в полі, так і в лісі, степу, на дні водойм. Деякі нематоди суттєво шкодять сільськогосподарським культурам, пошкоджують запаси коренеплодів, деякі інші є важливим компонентом переробки листового опаду в процесі ґрунтоутворення. Серед круглих червів є також небезпечні паразити тварин і людини. Людська аскарида – один з найбільших круглих червів – живе і розмножується лише в організмі людини, без інших хазяїв. Яйця аскарид можуть потрапити до рота людини тільки через брудні руки та недотримання правил особистої гігієни, або використання людських фекалій як добрива для городини.

Кільчасті черви (Annelida)

Багатощетинкові кільчасті черви масово живуть на морському дні і слугують їжею для багатьох інших морських тварин, у тому числі для промислових риб. Деякі види мають доволі екзотичний вигляд, як, наприклад, морська миша. Малощетинкові кільчасті черви добре відомі пересічній людині, бо до них належать дощові черв’яки. Ці тварини відіграють неоціненну роль в ґрунтоутворенні у помірному кліматичному поясі. Дощових черв’яків також введено в культуру, їх вирощують на корм птахам та рибі, а також для продукування особливо якісного біогумусу. Інша добре відома група кільчастих червів – це п’явки (Hirudinea), які ведуть хижацький або паразитичний спосіб життя, висмоктуючи кров інших тварин. Типовий представник цих тварин – медична п’явка, яку здавна використовували для лікування деяких хвороб та в косметичних цілях. Кільчасті черви також дуже важлива група тварин для розуміння еволюції інших безхребетних – молюсків, членистоногих, а також примітивних хордових.


Дощовий черв’як (Lumbricusterrestris)