НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

В експозиції Зоомузею перша вітрина присвячена примітивним та найдрібнішим представникам царства тварин – найпростішим (Protozoa). Їхнє тіло складається з однієї клітини, і лише деяких з них (інфузорій, амеб) можна розгледіти без мікроскопа. Найпростіші існують на нашій планеті вже понад мільярд років, вони виникли набагато раніше, ніж багатоклітинні організми, відігравали й відіграють значну роль у кругообігу речовин у природі.

Одноклітинні тварини трапляються майже повсюдно, та найбільша кількість видів живе в солоних і прісних водоймах, складаючи значну частку зоопланктону, яким живляться більші організми. Найпростіші можуть ефективно очищувати воду, бо споживають дрібніші одноклітинні організми та змулені органічні часточки. Схожі на амеб форамініфери будують собі черепашку з карбонату кальцію чи кремнезему. Мінеральні рештки цих найпростіших утворили потужні донні відклади, з яких за мільйони років сформувалися крейда чи мармур, радіолярит чи яшма.

Чимало видів одноклітинних тварин ведуть паразитичний спосіб життя. Серед них є збудники тяжких хвороб людини та тварин, зокрема, малярії, сонної хвороби, амебної дизентерії, лейшманіозу.