ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ
КОСМОС ТА ПЛАНЕТИ. ГЕОФІЗИКА

1. Частиною якої платформи є Український щит:
1) Скіфської
2) Східноєвропейської
3) Західноєвропейської
4) Сибірської

2. Зонами максимальної сейсмічної та вулканічної активності є:
1) зони, де відсутній осадовий чохол
2) середини платформ
3) границі літосферних плит
4) зона шельфу

3. До тектонічних структур території України належать:
1) Словечансько-Овруцький кряж, Поліська низовина, Подільська височина, Кримські гори, Карпати
2) Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпрово-Донецька западина, Причорноморська западина
3) Волино-Подільська плита, Придніпровська низовина, Причорноморська низовина
4) Передкарпатська височина, Дніпрово-Донецька западина, Український щит

4. Оберіть тектонічну структуру, частиною якої є Український кристалічний щит:
1) Причорноморська западина
2) Східноєвропейська платформа
3) Альпійський складчастий пояс
4) Скіфська платформа

5. До якого типу рельєфу відносяться лійки, печери, провалля:
1) карстовий
2) еоловий
3) біогенний
4) антропогенний

6. До якого типу рельєфу відносять моренні горби, зандрові рівнини, долини стоку талих вид:
1) карстового
2) льодовикового
3) еолового
4) морського

7. Неотектонічні рухи – це:
1) найдревніші рухи земної кори
2) рухи земної кори, що відбувалися в неоген-четвертинний період

8. Які форми рельєфу відносяться до льодовикових:
1) яри, балки
2) карри, цирки, баранячі лоби
3) меандри, стариці
4) бархани, дюни

9 У рифтових зонах серединно-океанічних хребтів відбувається:
1) колізія або зіткнення тектонічних плит
2) розходження тектонічних плит
3) занурення однієї тектонічної плити під іншу
4) гороутворення

10. Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті:
1) рух магми від астеносфери до поверхні Землі
2) розривні рухи та зміщення пластів літосфери
3) повільні вертикальні рухи літосфери
4) повільні горизонтальні рухи літосфери

10. В Кримських горах немає льодовиків тому що:
1) теплий клімат
2) гори молоді
3) найвища точка гір лежить нижче висоти снігової лінії
4) випадає мало опадів

11. Руйнівна робота вітру за допомогою твердих часточок називається:
1) корозія
2) дефляція
3) вивітрювання
4) коразія

12. Яке озеро України має найбільшу площу:
1) Ялпуг
2) Світязь
3) Синевир
4) Кагул

13. Вкажіть, що сприяє розвитку "парникового ефекту":
1) Збільшення кількості азоту в атмосфері
2) Зменшення кількості кисню в атмосфері
3) збільшення вуглекислого газу в атмосфері
4) зменшення товщини озонового шару в стратосфері

14. Канівські гори знаходяться в
1) Криму
2) Чернівецькій області
3) Закарпатській області
4) Черкаській області

15. Вкажіть назву тектонічної структури, що лежить в основі Придніпровської височини:
1) Дніпрово-донецька западина
2) Донецька складчаста споруда
3) Український щит
4) Воронезький кристалічний масив

16. Оберіть епоху горотворення, у яку остаточно сформувалися Карпатська і Кримська гірські споруди:
1) Альпійська
2) Герцинська
3) Каледонська
4) Байкальська
17. Зазначте озеро, яке є залишковим:
1) Донузлав
2) Синевир
3) Світязь
4)Бребенескул

18. На якій карті можна детальніше розглянути територію:
1) великомасштабній
2) дрібномасштабній
3) середньомасштабній
4) карті півкуль

19. Вкажіть назву тектонічної структури, що лежить в основі Придніпровської низовини:
1) Дніпрово-Донецька западина
2) Донецька складчаста споруда
3) Український щит
4) Волино-Подільська плита

20. Зазначте, якої назви немає серед пасом гірського Криму:
1) зовнішнє
2) головне
3) внутрішнє
4) центральне

21. Оберіть правильне твердження, що стосується печери Мармурова:
1) найдовша печера України
2) має еолове походження
3) розташована на Поділлі
4) має карстове походження

22. Величина, на яку підвищується температура зі збільшенням глибини надр (зазвичай на 1 або 100 м) називається:
1) температурним градієнтом
2) геотермічним градієнтом
3) варіаційним градієнтом

23. Межа розділу між земною корою та верхньою мантією Землі виділена на основі геофізичних досліджень:
1) Границя Конрада
2) Поверхня Мохоровичича
3) Границя Гутенберга

24. На якій глибині знаходиться границя між мантією та ядром:
1) 2900 км
2) 800 км
3) 1600 км
4) 3500 км

25. Яке відкриття дозволило геологам точно розраховувати вік порід:
1) відкриття радіоактивності
2) геологічного молотка
3) нових порід
4) явища електромагнетизму

26. Найбільш глибокофокусні землетруси приурочені до:
1) зон субдукції
2) зон спредингу
3) серединно-океанічних хребтів
4) рифтових зон

27. Якого віку зафіксоване найдревніше зледеніння:
1) 1 млрд. р.
2) 0,6 млрд. р.
3) 2,3 млрд. р.
4) 1,5 млрд. р.

28. У процесі вкорінення магми а товщу земної кори по розломах рифтової зони Східної Африки сформувалися родовища:
1) нафти і природного газу
2) кам'яного вугілля і графіту
3) мідних і кобальтових руд
4) алюмінієвих та ртутних руд.

29. Укажіть правильне твердження про пам'ятку природи Північної Америки - печеру Мамонтову:
1)єдина гіпсова печера у світі
2) найдовша печера
3) має еолове походження
4) знаходиться за Північним полярним колом

30. Жителі Сахари кажуть, що "каміння кричить". Гучний різкий тріск у пустелі є проявом:
1) фізичного вивітрювання
2) хімічного вивітрювання
3) магматизму
4) метаморфізації порід

31. До магматичних порід відносяться наступні:
1) граніт, мармур, базальт, габро
2) лабрадорит, базальт, граніт
3) глина, галька, гіпс
4) базальт, вапняк, гнейс

32. ............................. - гідротермальні джерела в рифтових зонах світового океану, вода яких насичена сполуками металів та сірки, внаслідок чого має чорний колір:
1) атоли
2) гейзери
3) фумароли
4) чорні курці

33. Найглибше місце на Землі:
1) Чорноморська глибоководна западина
2) Маріанський жолоб
3) І?дзу-Оґасава?рський жолоб
4) Бугенвільський жолоб

34. Як відбувається ріст сталактитів:
1) знизу догори
2) згори до низу
3) немає різниці

35. Вивітрювання - це:
1) процес дії вітру на гірські породи
2) процес руйнування і зміни гірських порід на земній поверхні під впливами коливань температури, повітря, води й організмів
3) процес зміни гірських порід під впливом гідротермальних розчинів.

36. Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті:
1) у льодовиках
2) у річках
3) в озерах
4) у водосховищах

37. Материк, що перетинає всі меридіани:
1) Африка
2) Північна Америка
3) Арктика
4) Антарктида

38. До осадових порід відносяться :
1) граніт, мармур, вапняк
2) глина, гравій, крейда
3) гнейс, мармур, глина
4) базальт, граніт, вапняк

39. Типи боліт за умовами живлення:
1) низинні, верхові, перехідні
2) льодовикові, карстові
3) низинні, верхові, старичні
4) загатні, карстові

40. Відносна висота — це:
1) перевищення однієї точки земної поверхні над іншою
2) висота місцевості над рівнем Світового океану, взятим за позначку 0 м
3) найвища точка у гірському масиві

41. Щит - це:
1) частина платформи, перекрита потужним (більше за 500 м) чохлом осадових порід (западини, прогини, масиви).
2) вихід на земну поверхню фундаменту платформи
3) найдавніша малорухома ділянка земної кори

42. Карта масштабу 1 : 500 000 відноситься до:
1) дрібномасштабних
2) середньомасштабних
3) крупномасштабних
4) топографічних планів

43. У мовні лінії, паралельні екватору, які на глобусі мають вигляд кіл різної довжини - це:
1) горизонталі
2) меридіани
3) берґштрихи
4) паралелі

44. Материкова земна кора складається з трьох шарів:
1) нижнього, середнього, верхнього
2) осадового, гранітного і базальтового
3) осадового, базальтового, габрового
4) гранітного, базальтового та кислого

45. Сила землетрусу оцінюється за балами за ступенем руйнівної дії за шкалою:
1) інтенсивності
2) Ріхтера
3) Вагнера
46. Гейзери - це:
1) підземні (термальні) води, які нагріваються до високих температур від магми
2) вулкани, які вивергаються
3) джерела, що періодично викидають фонтани гарячої води й пари

47. Сучасний характер поверхні земної кори (рельєф) склався в результаті тривалого розвитку Землі під впливом спільної дії:
1) ендогенних і екзогенних процесів
2) води, вітру, сонця
3) вулканів, хвиль
4) рухів літосферних плит та вулканів

48. Континентальний шельф - це:
1) підводний уступ, що відокремлює шельф від глибоководної частини та опускається на глибину 3,5–4 км
2) основна частина дна Світового океану
3) широка смуга дна, що перебуває до глибини 200 м

49. Земна кора разом з верхньою частиною мантії утворюють оболонку, яка називається:
1) атмосферою
2) літосферою
3) ядром
4) астеносферою.

50. До внутрішніх (ендогенних) процесів відносять:
1) фізичне, органічне та хімічне вивітрювання
2) роботу вітру та текучих вод
3) роботу морів та льодовиків
4) рух літосферних плит, землетруси, вулканізм.

51. Найбільше діючих вулканів розташовано:
1) в районах, де проходять межі літосферних плит
2) на платформах
3) на рівнинах
4) в районах, де поширені карстові процеси.

52. Знаючи сучасне розташування літосферних плит, напрямок та швидкість їх руху, можна:
1) точно визначити внутрішню будову Землі
2) визначити відносний та абсолютний вік гірських порід, що складають земну кору
3) спрогнозувати положення материків та їх співвідношення з океанами у майбутньому
4) зупинити руйнівні землетруси та вулканізм.

53. Серед названих островів вулканічне походження мають:
1) Мадаґаскар
2) Нова Ґвінея
3) Шрі-Ланка
4) Гавайські.

54. У результаті еолових процесів утворюються:
1) карстові воронки, печери
2) дюни, бархани
3) атоли
4) гірські хребти

55. Найбільші площі покривних льодовиків зосереджені в:
1) Австралії та Нової Зеландії
2) Північній та Південній Америці
3) Євразії
4) Антарктиді та Ґренландії.

56. Різниця між полярним та екваторіальним радіусом складає
1) 200 км
2) 21 км
3) 52 км
4) 0 км

57. Серед названих озер тектонічне походження мають:
1) Сасик, Кундук
2) Танґаньїка, Байкал
3) Ладозьке, Онезьке
4) Шацькі

58. Вкажіть назву найдовшої печери України:
1) Кришталева
2) Оптимістична
3) Вертеба
4) Червона

59. Під час якої епохи горотворення утворилась Донецька складчаста область:
1) Герцинської
2) Альпійської
3) Мезозойської
4) Байкальської

60. Зазначте, які суфозійні форми рельєфу поширені на Придніпровській і Причорноморській низовинах:
1) Поди і степові блюдця
2) Кари і "баранячі лоби"
3) Зандрові рівнини і морени
4) Кар'єри і терикони
61. Частинами якого океану є Чорне й Азовське моря:
1) Атлантичного
2) Індійського
3) Північного Льодовитого
4) Тихого.

62. Розсовування літосферних плит і утворення ділянок з океанічною земною корою відбувається у:
1) Бенґальскій затоці
2) Аравійському морі
3) Перській затоці
4) Червоному морі.

63. Шельф Перської затоки виключно багатий:
1) нафтою
2) кам'яним вугіллям
3) рудами кольорових металів
4) марганцевими і залізними рудами

64. Найвища вершина Африки:
1) гора Тубкаль
2) вулкан Кенія
3) вулкан Кіліманджаро

65. Головна тектонічна структура Африки:
1) Гондвана
2) Східноєвропейська
3) Африкано-Аравійська
4) Індо-Австралійська

66. Форма рельєфу, що простягнулася від північно-східного узбережжя Африки до річки Замбезі:
а) Атлаські гори
б) нагір'я Ахаґґар і Тібесті
в) Капські та Драконові гори
г) Великі Африканські розломи

67. Давній Австралійській платформі в рельєфі відповідає:
1) Великий Вододільний хребет та Центральна низовина
2) Великий Бар'єрний риф та Великий Вододільний хребет
3) Центральна низовина та Західно-Австралійське плоскогір'я
4) Західно-Австралійське плоскогір'я та Великий Вододільний хребет

68. Тип живлення, що є переважаючим для річок Австралії:
1) льодовиковий
2) ґрунтовий
3) сніговий
4) дощовий

69. Назвіть найвищу вершину Південної Америки:
1) вулкан Льюльяйльяко
2) гора Аконкагуа
3) вулкан Орісаба
4) вулкан Котопахі
70. За міжнародними угодами видобуток корисних копалин в Антарктиді:
1) дозволено
2) заборонено
3) дозволено лише окремим країнам
4) дозволено лише окремим компаніям

71. В далекому геологічному минулому Антарктида входила до складу материка Гондвана разом із:
1) Австралією, Південною Америкою, Африкою та Євразією
2) Північною Америкою, Південною Америкою та Африкою
3) Північною Америкою, Південною Америкою, Африкою та Австралією
4) Південною Америкою, Африкою та Австралією

72. У Північній Америці розташовані такі унікальні природні об'єкти, як:
1) річка Амазонка і затока Фанді
2) каньйон Колорадо і вулкан Орісаба
3) долина Смерті, пустеля Сахара і каньйон Колорадо
4) річка Конґо і затока Фанді

73. Літосферні плити, на межах яких розташовані Кордільєри:
1) Північноамериканська та Індо-Австралійська
2) Індо-Австралійська та Тихоокеанська
3) Тихоокеанська та Північноамериканська

74. За своїми природними особливостями австралійське озеро Ейр більш за все нагадує африканське озеро:
1) Ньяса
2) Танґаньіка
3) Вікторія
4) Чад

75. Найбільша планета Сонячної системи:
1) Земля
2) Марс
3) Сатурн
4) Юпітер

76. Де знаходиться пояс Койпера:
1) його не існує
2) між орбітами Марса та Юпітера
3) за орбітою Нептуна
4) навколо Сатурна

77. Яка з планет Сонячної системи обертається в зворотній бік навколо своєї осі у порівняння із Землею та іншими планетами:
1) Марс
2) Меркурій
3) Венера
4) Сатурн

78. Розмістіть у правильному порядку елементи внутрішньої будови Сонця:
1) ядро, конвективна зона, зона променистого переносу, корона, фотосфера
2) ядро, зона променистого переносу, конвективна зона, фотосфера, корона
3) ядро, зона променистого переносу, конвективна зона, корона, фотосфера
4) ядро, зона променистого переносу, фотосфера, конвективна зона, корона

79. Яке сузір'я у південній півкулі допомагає орієнтуватися на місцевості:
1) Велика Ведмедиця
2) Оріон
3) Південний Хрест
4) Мала Ведмедиця

80. До планет земної групи входять:
1) Земля, Меркурій, Венера, Марс
2) Земля, Марс, Уран, Нептун
3) Земля, Юпітер, Венера, Меркурій
4) Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун

81. У якій гірській породі найбільша густина:
1) граніт
2) мармур
3) базальт
4)джеспіліт

82. Електрична провідність нафти за електричну провідність пластової води:
1) вища
2) нижча
3) дорівнює

83. Як визначити вік Землі, як планети:
1) за древніми викопними рештками
2) за радіоізотопним датуванням метеоритів та гірських порід
3) за потужністю континентальної кори

84. Яке поле Землі змінює полярність з часом:
1) гравітаційне
2) магнітне
3) теплове
4) радіаційне

85. Як визначили, що Земля складається з земної кори, мантії і ядра:
1) пробуривши надглибоку свердловину
2) за розповсюдженням сейсмічних хвиль
3) за радіоактивним випромінюванням

Версія для друку. Завантажити.


Важливі дати:

відповіді на тестові запитання надіслати до 31 березня 2013 р.
на адресу оргкомітету
e-mail: olimpiada@museumkiev.org

 

   ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 
     
ВАРІАНТ 1 ВАРІАНТ 2 ВАРІАНТ 3