Вісник Національного науково-природничого музею, 2014, № 12, стор. 100–105

Шакал (Canis aureus) в Україні: сучасна експансія та статус виду

Загороднюк І.

Резюме:
Шакал (Canis aureus) відноситься до видів, які не відомі в оглядах фауни України будь-якого часу, а тому може розглядатися як вид-вселенець. Проаналізовано всі доступні джерела щодо сучасної появи та особливостей розселення виду на території України. Вид перше зареєстровано 1998 року у Дельті Дунаю, звідки він розселився на прилеглі ділянки Північного Причорномор’я. Подальший характер розселення виду з’ясовано шляхом аналізу картографічних матеріалів, з індексацією знахідок за датами першої реєстрації шакала. Такий аналіз дозволяє говорити про три незалежних хвилі й напрямки експансії виду в Україні: Дунайсько-Поліський (найбільш потужний), Донсько-Донецький (середньої потужності), Закарпатський (найменший). Вид «пройшов» всю територію України за 10–15 років, на сьогодні загальний контур його реконструйованого ареалу охоплює понад 50 % території країни. Аналіз давніх джерел дозволяє говорити, що вид не новий для фауни України і був у її складі у період козацької доби, принаймні у 16–18 ст. Наведено ключові діагностичні ознаки виду, важливі для діагностики матеріалу в польових умовах.

Ключові слова:
шакал, Canis aureus, експансія, Україна.

Адреса для зв’язку:
Національний науково-природничий музей НАН України, вул. Богдана Хмельницького 15, м. Київ, 01030 Україна; e-mail: izag@museumkiev.org

summary ukr., summary ros., summary eng, pdf

повернутися