«Зоологічні колекції та музеї» (2014)

Зоологічні колекції та музеї. — Київ, 2014Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / За ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природничий музей НАН України. — Київ, 2014. — 156 с. ISBN 978-966-02-7388-7

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування зоологічних колекцій зоологічних, природничих та краєзнавчих музеїв у всьому їхньому різноманітті — кабінети зоології, зоологічні музеї університетів та академічних установ, музеї природи заповідників, краєзнавчі музеї тощо. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних та каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій за сучасних умов, мінливості та діагностики видів за колекційними зразками, внеску відомих науковців у розвиток музеїв. В основі збірника — статті та короткі повідомлення за матеріалами доповідей на І та ІІ наукових конференціях «День зоологічного музею» 2012 та 2013 рр. Видання розраховано на фахівців у галузі дослідження, моніторингу й охорони біорізноманіття, зоологів, музеологів.

скачати збірник одним файлом 7 mb >>>


 

 

Зміст


Передмова

5

 

 

Вступна частина

 

Загороднюк І., Ємельянов І., Червоненко О. Зоологічні колекції та музеї як осередки дослідження біорізноманіття

6–9

Шидловський І., Затушевський А. 2012 — Рік музеїв в Україні: огляд важливих подій

10–15

 

 

1. Загальна музеологія та облік колекцій

 

Біланич М. Відділ природи Закарпатського краєзнавчого музею: сучасність і перспективи

16–17

Гураль Р. Зоологічні бази даних Державного природознавчого музею НАН України

18–20

Гураль-Сверлова Н. Побудова малакологічної частини експозиції: підходи та проблеми

21–24

Дулицький А. Зоологические коллекции: проблемы комплектования, содержания и использования

25–32

Загороднюк І., Шидловський І. Акроніми зоологічних колекцій України

33–43

Лобков В. О сборе и хранении музейных коллекций

44–48

Мерзлікін І. «Зоологічний музей» Сумського державного педагогічного університету

49–51

 

 

2. Огляди зоологічних колекцій

 

Зиненко А. Герпетологическая коллекция Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина

52–55

Кандауров А., Цхадая Э. Зоологические коллекции Института зоологии Государственного университета им. Ильи (Грузия)

56–62

Кусьнеж О. Рідкісні види рукокрилих (Chiroptera) у фондах Зоологічного музею Львівського НУ ім. І. Франка

63–66

Луговой О. Научные фонды Зоологического музея Ужгородского университета и возможности их использования

67–68

Селиверстов Н. Оологические коллекция и экспозиция в Черкасском краеведческом музее

69–72

Скільський І. Черевоногі молюски з НПП «Вижницький» у колекції Чернівецького обласного краєзнавчого музею

73–81

Скільський І., Мелещук Л. Оологічна колекція птахів Чернівецького обласного краєзнавчого музею

82–89

Філіпенко С. Хребетні тварини Червоної книги України у колекції Зоологічного музею ЛНУ ім. Тараса Шевченка

90–94

Фомін С. Аналіз фондів пойкілотермних хребетних тварин Зоологічного музею Луганського університету Шевченка

95–100

 

 

3. Історія колекцій та досліджень

 

Амолин А. К истории становления Зоологического музея Донецкого национального университета

101–104

Бахтіарова Л. Природнича музейна експозиція Чорноморського біосферного заповідника

105–106

Євтушенко Г. Історія формування Зоологічного музею Луганського національного університету

107–112

Загороднюк І. Георгій Модін та колекційні зразки ссавців у теріологічних колекціях зі сходу України

113–114

Кобзар Л., Бумар Г. Музей природи Поліського заповідника та його роль у просвітницький роботі

115–120

Крон А., Луговой О., Зізда Ю. Зоологічний музей Ужгородського національного університету як освітньо-наукова база

121–124

Надольный А. А., Гольдин П. Е., Грищенко И. Н., Старцев Д. Б. Зоологический музей Таврического университета

125–128

Попова В., Зновенко О. Зоологічна колекція Луганського обласного краєзнавчого музею: історія і проблеми формування

129–130

Скільський І., Мелещук Л. Орнітолог О. М. Клітін та його колекція птахів у Природничому музеї Чернівецького університету

131–141

Шешурак П. Н., Марисова И. В., Вобленко А. С., Кедров Б. Ю. Роль Зоологического музея Нежинского государственного университета в научных исследованиях

142–145

 

 

4. Хроніки та інформація

 

Дикий І. Про видання «Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України» І. В. Шидловського (2012)

146–147

Загороднюк І., Філіпенко С. Наукова конференція «День Зоологічного музею»: звіт про роботу та резолюція (23.11.2012)

148–150

Шидловський І., Хамар І. Публікації каталогів зоологічних колекцій України

151–154

 

 

Summary. Редколегія

155